Na silný zápach v ulicích Chodova prostřednictvím tísňové linky upozornili obyvatelé města ve středu večer. Podle informací společnosti Sokolovská uhelná byla příčinou technická závada na zařízení tlakové plynárny, která zpracovává hnědé uhlí pro paroplynovou elektrárnu ve Vřesové. Aromatické látky v uniklé vodě, které způsobující zápach, nejsou ale ve stávající koncentraci zdraví škodlivé a postupně se rozptylují v ovzduší podle klimatických podmínek. Dehtem znečištěné vody zachycené v dočišťovací nádrži zlikviduje specializovaná firma.

“Na odstranění závady se okamžitě začalo pracovat a ještě v průběhu noční směny jsme zahájili také práce na odstraňování následků,“ uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl. Podotkl, že kontinuálně s tím probíhá i monitoring odtoku z dočišťovací nádrže. “Výsledky měření na Chodovském potoce pod hrází dočišťovací nádrže jsou v pořádku a nepřekračují limity,“ dodal Pöpperl.

Po závadě byly měřením zjištěny vysoké nadlimitní hodnoty dehtu ve vodě na přítoku do odkaliště. Hasiči proto instalovali nornou stěnu kolem stavidla odkaliště, aby zabránili úniku dehtové vody do Chodovského potoka.

„Z preventivních důvodů další nornou stěnu instalovali hasiči také dál po proudu Chodovského potoka. Zároveň byly odebrány vzorky na pěti místech potoka a to v místech od Chodova až do Karlových Varů,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Rozborem vzorků nebyla podle Kasala nikde naměřena nadlimitní hodnota látky ve vodě, na přítoku do odkaliště se v průběhu noci hodnota snižovala.

„Hasiči zůstanou s nornými stěnami na místě až do doby, dokud bude hrozit únik látky do Chodovského potoka, který se vlévá do řeky Ohře. O zásahu byli informování zástupci odboru životního prostředí i Povodí Ohře,“ poznamenal mluvčí hasičů.

Dehet je chemická sloučenina, která je kapalné podobě nebezpečná pro životní prostředí a to především pro vodní toky. Uniklá látka není zdravotně závadná, pro obyvatele je pouze obtěžující zápach z výparů látky.

„Situaci ohledně úniku zapáchajících látek z generátorovny ve Vřesové i nadále bedlivě sledujeme. Jsme v kontaktu jak se společností Sokolovská uhelná a s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, který na místě nehody zasahuje,  tak i s Městským úřadem v Sokolově – vodoprávním úřadem a Českou inspekcí životního prostředí. Jak jsme byli ubezpečeni, havárie nemá žádnou předmětnou souvislost se zplyňováním kalů z ostravských lagun a naměřené hodnoty ve vodě nepřekračují povolené limity. Věříme, že se situace brzy uklidní a obyvatele Vřesové a blízkého okolí již nebude obtěžovat nepříjemný zápach,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.