Vedení karlovarského magistrátu už ví, jak bude hodnotit nabídky na realizaci nového Dvorského mostu. Ten současný je v havarijním stavu. Radní nyní schválili komisi pro otevírání obálek na výběrové řízení, v rámci nějž se rozhodne o tom, kdo nové přemostění udělá.

„Hodnotící kritéria jsou taková – čtyřicetiprocentní váhu má cena díla, čtyřicet procent také čas, zbývajících dvacet procent má složení realizačního týmu. Cena a čas jsou stejně podstatné. Časem se rozumí doba, po kterou bude most uzavřen. Začíná běžet v momentu, kdy se začne bourat současný most,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Bursík.

Podle něho by mohla býtv polovině prosince podepsána smlouva o dílo. Koronavirová pandemie by jednotlivé termíny neměla nijak zásadně ovlivnit. „Po podpisu smlouvy se začne pracovat na projektových dokumentacích. V březnu příštího roku by pak nynější přemostění mohlo být zbouráno,“ upřesnil náměstek Bursík.

Vedení radnice už má také jasnější představu o opravách sousedního mostu Kpt. Jaroše, které provede firma Stavby mostů Praha v rámci reklamací. Společnost jej kompletně opravila v roce 2017, jenomže následně se přemostění nečekaně prohnulo. Březnová zatěžkávací zkouška pak rozhodla o tom, že se nebude muset bourat a že ho postačí jen vyztužit. Podle prvotních informací měla být přitom ale reklamace vyřízena ještě před demontáží Dvorského mostu. „Firma už má hotovou projektovou dokumentaci a ve Švýcarsku objednala speciální napínací tyče. Montáž kotvících prvků už měla být udělána, ale společnost chce ještě předtím uspořádat prezentaci těchto tyčí pro odbornou veřejnost. Je to totiž ojedinělý projekt v rámci celé Evropy,“ doplnil náměstek primátorky s tím, že opravy mostu Kpt. Jaroše se budou dělat bez uzavírek.