„Zastupitelstvo města schválilo částku 6 milionů na demolici objektu," potvrdila místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Vedení města zároveň doufá, že vysoutěžená částka bude nakonec nižší.

Bývalí absolventi zrušené 4. základní školy by si měli uchovat fotky. Jejich bývalá škola půjde totiž k zemi zřejmě ještě letos. Oddychnout si mohou i obyvatelé okolních domů, kteří byli zoufalí a psali jednu petici za druhou.

„Báli jsme se, že objekt koupí soukromý investor a zřídí v něm ubytovnu pro sociálně nepřizpůsobivé. To by byla v této lokalitě katastrofa," říká jedna z obyvatelek ulice Sokolovská.

Kromě prodeje, který vedení města nakonec zamítlo, byla ve hře už jen demolice. Poté přicházelo v úvahu parkoviště nebo právě dům pro seniory, který nakonec zvítězil.

Jde o hlavní budovu celého komplexu, který byl rozdělen na tři čísla popisná. Bývalou jídelnu s družinou daroval Sokolov obecně prospěšné společnosti Mateřídouška z Chodova. Ta chce v objektu zřídit denní stacionář a respitní a ranou péči. Ty jsou spolu s dobou poskytované péče v podmínkách dohody mezi společností a Sokolovem.

Poslední část bývalé školy je tělocvična. Tu si město ponechalo a pronajímá ji. Mezi místními lidmi je o ni velký zájem.