U téměř deseti tisíc různě velkých pozemků na západě Čech – polí, luk, lesů, vodních toků, rybníků i zastavěných ploch – není jasné, komu patří. Vyplývá to ze seznamů nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí, které zveřejnil na svém webu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Původní vlastníci jsou již často řadu let po smrti, a tak mnohé z těchto pozemků mohou mít i větší počet neznámých spoluvlastníků.

Nový katastrální zákon, který platí od letoška, uložil nejen povinnost ÚZSVM pokusit se neznámé vlastníky ve spolupráci s obcemi najít, ale také ustanovil, že tam, kde se vlastníka nepodaří zjistit do deseti let, propadne nemovitost státu. V západních Čechách je nejvíce takových pozemků na Domažlicku – 3650, nejméně (22) na Tachovsku a v Karlovarském kraji, v jehož všech třech okresech se souhrnně jedná o 62 pozemků. Z krajského pohledu je nejvíce pozemků s neznámými vlastníky v Jihomoravském kraji, nejméně v Karlovarském.

„Lidé se zajímají, nosí k nám doklady, obracejí se na nás s dotazy. Snažíme se pomáhat. Jen na Plzeňsku jsme za poslední tři měsíce podávali více než dvacet návrhů na dodatečné projednání dědictví," konstatoval Vladimír Nový, ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu plzeňského územního pracoviště ÚZSVM, pod které celé západní Čechy patří. Rozsáhlé pozemky i se zástavbou s nedostatečně identifikovanými vlastníky jsou například v Mířovicích u Vsi Touškova na Stodsku. V seznamu nemovitostí se dočteme, že jejich majiteli jsou jistí Štefan Patyi a Julie Patyiová. Jejich adresa je ale neznámá. Nic o nich nevědí ani místní. „Někteří pamětníci si ta jména vybavují, ale kde ti lidé opravdu jsou, to dnes nikdo neví," uvedl starosta Vsi Touškov Oldřich Hlaváč.

Všechny tyto objekty jsou v péči ÚZSVM. „My s tím můžeme těžko nějak nakládat, když to není náš majetek," sdělil Hlaváč. Úřad tedy supluje role majitelů a objekty většinou pronajímá. „Například tady neleží žádné pole ladem, to je všechno obdělané," nechal se slyšet Hlaváč. Hned devatenáct objektů, jako pole nebo koryta řek, postrádají své majitele v Kožlanech na severním Plzeňsku. U všech je sice uvedeno jméno, ale kvůli neúplným údajům se majitele nedaří najít, u některých je adresa zcela neznámá. „My jsme zveřejnili seznam toho majetku i se jmény a na naši úřední desku jsme dali výzvu, aby se přihlásili lidé, pokud se třeba domnívají, že by se mohlo jednat o jejich příbuzné," uvedla tajemnice Kožlan Jana Dufková.

Množství polí, luk či staveb bez majitele se nachází také na Spálenopoříčsku. Neznámou adresu mají Anežka a Václav Švehlovi, kterým v Záluží patří hned šest objektů včetně dvou „zamokřených ploch". V blízkých Těnovicích jsou další dva objekty, které patří Emilii a Vojtěchu Kuželovým. Ti jsou ale také nedohledatelní. Stejně jako Marie Vydrová, které patří pole nebo pozemek na hřbitově.

Dokument se seznamem majetku, k němuž se nikdo nehlásí, musí viset na úřední desce obecního úřadu do konce roku 2023, tedy 10 let od zveřejnění. Pokud se o majetek nikdo nepřihlásí, po lhůtě propadne státu. „Mě překvapilo, že ten seznam musí být deset let na úřední desce. To je dlouhá doba. První seznam majetku jsme na desku před úřad vyvěsili v dubnu, po měsíci jsme ho sňali a dali na elektronickou úřední desku. Minulý týden přišel další seznam, takže budeme postupovat stejně," vysvětlila tajemnice spálenopoříčské radnice Monika Rojová.

Vedení města bylo podle ní překvapené, když je ÚZSVM požádal o spolupráci. „Překvapilo nás, že je toho tolik, vždyť dnes už je tolik možností a způsobů, jak najít člověka. Těch lidí je ale opravdu hodně," dodala Rojová.