„V současnosti je Destinační agentura ve fázi zakládání. Vzhledem k tomu, že se k založení připojila i další města, jedná se o zdlouhavý proces, protože to musí projít jejich zastupitelstvy. Momentálně se zpracovává dokumentace pro předložení na Rejstříkový soud. Agentura začne svou roli plnit od ledna roku 2017," uvedla Veronika Severová, krajská mluvčí. Toto vysvětlení ale zdaleka nestačí exhejtmanovi Josefu Novotnému, jenž letos do krajských voleb kandiduje za Volbu pro Karlovarský kraj.

„Předchozí vedení Karlovarského kraje (ČSSD, KSČM, pozn. red.) bylo kritizováno opozičními zastupiteli za to, že nedokázalo tuto myšlenku úspěšně zrealizovat. Rád bych uvedl, že v té době na ní nebyla koaliční shoda. Dnes již jednota je, jak je uvedeno i v novém Programovém prohlášení Rady Karlovarského kraje, na jehož základě si Petr Šindelář (ODS, pozn. red.) vymínil pozici koordinátora Destinačního managementu. A já se dnes ptám, z jakého důvodu za více než rok a půl působení pana Šindeláře ve funkci krajského radního nedošlo k jejímu založení, ačkoliv o ní on sám mluví jako o hotové věci," ptá se Josef Novotný.

Mezi oběma politiky se tak rozběhla čilá korespondence. Destinační agentuře už krajské zastupitelstvo na činnost schválilo na letošní rok 15 milionů korun. Jenomže ta zatím nemá založen ani svůj účet a není ani zapsána v rejstříku.

„Destinační agentura (DA) je ve fázi založení. K určitému časovému skluzu došlo ze strany města Sokolova, které vstup do DA schválilo formálně správně až v druhé polovině června 2016. Nechtěl jsem proces zápisu do spolkového rejstříku spustit bez města Sokolova, takto jsem se na tom dohodl s panem starostou. V současné době právníci Odboru legislativy Krajského úřadu Karlovarského kraje zajišťují podpisy od všech zakladatelů DA. Budu moc rád, když DA bude zapsána do spolkového rejstříku během července 2016," vysvětluje krajský radní Petr Šindelář.

Kromě samotného Karlovarského kraje, Karlových Varů či Sokolova zve kraj do DA další města, především ta lázeňská. Například Jáchymov, Mariánské Lázně a další a členem by se mělo stát jako soukromý subjekt Letiště Karlovy Vary.Do projektu pozval kraj také odborníky na lázeňství a cestovní ruch, hoteliéry, zástupce golfových areálů nebo horských středisek. Členství v DA, která má propagovat region jako atraktivní turistickou a lázeňskou lokalitu, ale města bude stát peníze. Její celkový rozpočet je plánován na 22,7 milionu, z čehož příspěvek kraje činí 15 milionů a lázeňská města by měla přispět částkou deseti procent z vybraných ubytovacích poplatků.

Ostatní města by platila po dvou stech tisících korunách ročně a například pro Boží Dar je jeho výše, 200 tisíc korun ročně, příliš. A její založení se tak zdržuje a komplikuje.

„Destinační agentura se řeší v rámci Karlovarského kraje již několik let. Jak víme, cestovní ruch se významně podílí na HDP Karlovarského kraje. Spolu se segmentem lázeňství je jedním z největších zaměstnavatelů v našem regionu. To vše je základním předpokladem pro další úspěšný růst potenciálu tohoto odvětví průmyslu, kde efektivní rozvoj byl deklarován jako nejvhodnější právě prostřednictvím destinační agentury," kritizuje průtahy Josef Novotný.

A zdůrazňuje, že z dotazů, které krajskému radnímu Petru Šindelářovi položil, jasně vyplývá, že vznik Destinační agentury je stále v přípravné fázi. „Tudíž veškeré alokované prostředky pro činnost jsou postupně používány na jiné akce a činnosti Karlovarského kraje. Co je příčinou? Není Destinační agentura již tak důležitá? Postačí pro propagaci regionu dosavadní aktivity Karlovarského kraje a soukromých subjektů?" ptá se Josef Novotný.

Podle Martiny Jánské, vedoucí finančního odboru, v rámci revize rozpočtu za 1. čtvrtletí 2016 byla odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu uvolněna ze schválené výše příspěvku na Destinační agenturu, to je z 15 milionů korun polovina, to je 7,5 milionu. „Uvolněných 7,5 milionu bylo dosud čerpáno na příspěvek na hrad Loket (0,1 mil. Kč) a příspěvek na publikace (0,5 mil. Kč,). Ostatní požadavky na finanční krytí z těchto uvolněných finančních prostředků jsou ve schvalovacím procesu," vysvětlila Martina Jánská.