Měření probíhalo nepřetržitě čtyřiadvacet hodin v období od 23. června 18:00 hodin do 24. června 18:00 hodin. Prováděla ho společnost B&C Dopravní systémy Libochovice ve spolupráci s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje. Ke snímání intenzity dopravních proudů byly využity automatické detektory. Zhruba 50 měřicích přístrojů bylo po dobu měření instalováno na deseti vybraných měřících místech v lokalitách Západní, Chebský most, Horova, most 1. máje, Foersterova, Vítězná, Mattoniho nábřeží. Výsledky měření město jako správce komunikací využije mimo jiné pro plánování a realizaci údržby, oprav a rekonstrukcí.