Ještě na počátku uplynulého školního roku, tedy v září 2017, byl zájem o bezplatné školní stravování v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji minimální. Nabídku kraje zpočátku využilo jen 29 dětí. V průběhu roku jich ale nakonec bylo celkem 170.

„Loni nás nízký počet přihlášených dětí k obědům zdarma zklamal. Je možné, že rodiče odradila administrativa kolem projektu, museli třeba doložit, že se jejich rodina po dobu dvou měsíců nachází v hmotné nouzi. Letos se administrativní zátěž zmírnila, nicméně stále jsou kritéria taková, aby se zamezilo zneužití poskytované pomoci. Navíc i školy už mají více informací a zvyšuje se jejich zájem. V letošním roce se do projektu zapojilo 45 škol. Nicméně v případě devíti z nich stále nemá zájem o bezplatné obědy ani jediná rodina,“ uvedl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Projekt Obědy do škol, na který kraj čerpá dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, chce především poskytnout bezplatný oběd dětem ze sociálně slabých rodin. Ty často školákovi oběd nezaplatí a dítě odchází ze školy hladové.

Pro získání bezplatných obědů jsou rodiče povinni splnit základní podmínky a žák si musí jídlo sníst přímo ve škole.
Přihlašování se do projektu se konalo od 1. května do 30. června. „Po loňských zkušenostech jsme letos několikrát vyzvali ředitele zapojených škol, pracovníky neziskových organizací a pracovníky sociálních odborů obcí, ať upozorní rodiče dětí na tuto možnost podpory, kterou si pak lidé vyřídí na kontaktních pracovištích úřadu práce. I proto počet dětí roste a mají tak možnost najíst se ve škole stejně jako jejich spolužáci,“ dodal krajský radní Jaroslav Bradáč.

Projekt v současné době prošel věcným hodnocením úředníků Ministerstva práce a sociálních věcí a v nadcházejícím období by měl kraj dostat potvrzení o poskytnutí dotace na uhrazení obědů. Její výše by měla činit pro školní rok 2018 až 2019 kolem 4, 6 milionu korun.

Více informací o samotném programu potravinové a materiální pomoc najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/cs/19255