Populace na Karlovarsku přitom patří ke světovému unikátu a sdružení se snaží pomáhat zřizováním líhnišť, výzkumem predátorů a také osvětou. V Osvinově tak vzniklo i infocentrum věnované životu tohoto plaza. Sdružení i nadále sbírá prostředky pro další kroky a rozšíření infocentra.

V roce 2008 byl schválen záchranný program pro užovku stromovou. Ta se v České republice vyskytuje pouze ve třech oblastech, přičemž populace v Poohří je naší jedinou izolovanou populací. Během posledních desetiletí zde byl zaznamenán výrazný úbytek počtu jedinců a přitom je zdejší populace vůbec nejsevernějším výskytem na světě.

Užovku stromovou přitom každý zná. „Je to had, který svírá hůlku, což slouží jako symbol lékařského povolání již od nepaměti," informoval jeden ze členů Roman Pšenička.

Podstata Zamenis se skládá z několika činností. Tou nejhlavnější je budování líhnišť. „V zásadě jde o kompost, kde se vytvoří vhodné mikroklima pro rozmnožování. Díky této činnosti se sdružení podařilo rapidní úbytek jedinců zastavit," doplnil Pšenička.

Tím ovšem výčet aktivit nekončí. Sdružení se stará také o ochranu hadů při sekání příkopů podél komunikace, stavebně-ekologický dozor nebo výzkum predátorů a reprodukce.

Celý systém ochrany užovky stromové je tu financován pomocí fondů Ministerstva životního prostředí a sponzorů. Terénní infocentrum pak poskytuje odborný výklad a ukázku plazů chovaných ve venkovních teráriích. Součástí dalších plánů je i zbudování hmyzího hotelu, informačních tabulí nebo ptačích a netopýřích budek. Další informace o sdružení a pomoci lze nalézt na www.zamenis.cz.