Srdce celého systému, nové servery, byly nainstalovány do nově vybudované „serverovny". „Nové technologické vybavení ulehčí práci dispečerkám a zlepší komunikaci s jednotlivými týmy záchranných složek," říká Roman Sýkora, ředitel ZZS Karlovarského kraje a doplňuje: „Přesné fungování serverů, tedy toho, co není normálně vůbec vidět, zásadně ovlivňuje práci vlastního dispečinku i jednotlivých týmů."

Zbývající část nového vybavení operačního střediska bude nainstalována během měsíce. „Nové technologické vybavení znamená obměnu všech počítačů, softwaru i serverů na dispečinku, která je umožněna díky dotaci z Evropské unie," upřesňuje náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Havel a zdůrazňuje: „Karlovarské operační středisko tak bude v jednom z nejmodernějších prostředí řídit pohyb zdravotnických záchranných složek po celém kraji."

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu prostřednictvím Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady dosáhnou výše 35 milionů korun, přičemž 28,3 milionů korun poskytne právě Evropská unie. Zbývajících 6,7 milionů korun uhradí kraj z vlastních zdrojů.
V rámci projektu budou pořízeny nové mapové podklady a technologie pro sledování polohy vozidel pomocí GPS. Sanitní vozidla budou vybavena novými navigacemi a budou datově propojena.