„Už se vůbec nebojí lidí. Ryjí nám na zahradě anebo se procházejí kolem domu. V takovéto míře to tady v minulosti nikdy nebylo. Město by se tím mělo začít konečně intenzivně zabývat," říká Marie Rozhonová z Nadlesí. Ta spolu s dalšími 70 zdejšími obyvateli sepsala před rokem dokonce petici, která na četnost černé zvěře a nedostatečné sekání zeleně upozorňovala. Divočákům totiž často plně postačí, aby měli možnost si zajistit potřebný úkryt na neposekaných a neudržovaných pozemcích.

Podle vyjádření Městského úřadu (MěÚ) v Lokti jsou však divoká prasata celorepublikovým problémem a jeho řešení mají v rukách pouze myslivci. „Veškeré kompetence ohledně odstřelu mají myslivecká sdružení. Vzhledem k členitosti terénu a blízkosti obytné zástavby u lesních pozemků je velmi problematické zajistit odlov v lokalitách zvýšeného výskytu divokých prasat na nehonebních pozemcích, protože při odlovu nesmí dojít k ohrožení obyvatel. Problém s divočáky není jen v Nadlesí a Dvorech. V poslední době se divočáci vyskytují už i na komunikaci v okolí hřbitova a procházejí se u paneláků v ulici Mírová," uvedla Naděžda Doischerová z úseku životního prostředí MěÚ v Lokti.

Místostarosta Rudolf Flaška o problému ví, náprava prý ovšem není tak jednoduchá. „Nadlesí a Dvory se nachází v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, v nezastavěných částech obce je vyhlášena Ptačí oblast a Evropsky významná lokalita (EVL). Nadlesí je územím s nejhustším osídlením chřástala polního. Z tohoto důvodu tady Správa CHKO Slavkovský les vedla motivační tlak na zemědělce, aby zde bylo hospodařeno způsobem, který vyhovuje chřástalovi – kosení trávy není přímo v rozporu s EVL, ale je ho s ohledem na výskyt chřástala možné provádět až po 15. srpnu," upřesnil Flaška. A jak tedy nezvané návštěvě divokého prasete alespoň částečně zamezit?

„Občané se mohou bránit především tak, že skládky bioodpadu, jako je posekaná tráva, shnilé ovoce či zbytky potravin, budou mít za ploty svých zahrádek. I jedno kolečko shnilých jablek vysypané ve svahu za plotem je pro ně pozvánkou. Samozřejmě dobré oplocení zahrádek je rovněž nezbytné," dodala Doischerová. K. Šujan