Stejně jako minulý týden prezident republiky debatoval Sobotka s komunálními politiky a podnikateli o největších problémech regionu. A těmi jsou nezaměstnanost, dopravní infrastruktura a úbytek ruské klientely v lázeňských městech, zejména Karlových Varech. Nastínil možná řešení, například v případě ubývajících hostů z Ruska by mohla tuto mezeru zacelit kilientela z Číny. V případě vytváření nových pracovních míst může pomoci příchod silných investorů do průmyslových zón, jejichž výstavbu je třeba podpořit. A pokud jde o silnici R6, pak je třeba řešit pokulhávající projektovou přípravu a výkupy pozemků v trase mezi Karlovými Vary a Prahou.