Dobrý stav silnice vedoucí od Hroznětína ve směru na Merklín, Pstruží, Pernink, Horní Blatnou a Potůčky je důležitý pro její rostoucí zatížení. Počet projíždějících automobilů vzrostl po otevření hraničního přechodu v Potůčkách pro automobily a také po dokončení nového skiareálu na Plešivci.

„Tato trasa je součástí koncepce rozvoje cestovního ruchu. Před časem to byla silnice sloužící pouze místním. To se ale zásadně změnilo. Momentálně tudy jezdí lidé do nového lyžařského areálu, motorkáři i cyklisté," řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Úprava úseku Merklín Pstruží navazuje na stavby na silnici mezi Hroznětínem, Merklínem a Pstružím v letech 2008 až 2010. Na stavbu kraj získal dotace z Regionálního operačního programu Severozápad.

Ve spodní části úseku stavaři museli nejen rozšířit původní komunikaci, ale také vybudovat obkladní gabionové zdi na zářezové straně silnice. V horní části úseku je pak čekala přeložka staré části komunikace do zcela nové trasy. Kvůli tomu musel být vystavěn i nový most přes říčku Bystřici a dva autobusové zálivy. „V minulosti nám bylo mnohdy vyčítáno, že zapomínáme na oblast Krušnohoří. Jsem proto rád, že se podařilo tento projekt zrealizovat. Řidiči se mohou těšit na pohodlnější a bezpečnější cestu," dodal ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Zdeněk Pavlas.

Stavaře ještě čeká dokončit opěrné zdi na břehu Bystřice, položit konstrukční a asfaltové vrstvy vozovky včetně příslušného dopravního značení, nainstalovat svodidla a provést vegetační úpravy. Stavební práce by měly být hotovy do konce srpna, přičemž ukončení celého projektu je naplánováno na konec listopadu.