„Využívají ji nejen místní obyvatelé a turisté, ale v zimní sezoně čelí i náporu návštěvníků mířících do krušnohorských lyžařských areálů," připomněl význam stavby hejtman Martin Havel. Jde už o druhou etapu modernizace této komunikace, která navazovala na předchozí úpravy z let 2008 až 2010.

„Rekonstrukce úseku dlouhého 800 metrů stála 77,9 milionu korun a Karlovarský kraj na ni získal dotaci 66,2 milionu z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad.

Zbývající náklady ve výši 11,7 milionu korun uhradí kraj ze svého rozpočtu," vyčíslil náklady na rekonstrukci silnice náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Práce provedl vítěz zadávacího řízení společnost Silnice Group, a. s. Náročná modernizace trvala od dubna loňského roku a její součástí byla i přeložka části silnice do nové trasy, která si vyžádala výstavbu nového mostu přes říčku Bystřici.

Stavbaři upravili směr i šířkové uspořádání komunikace. Aby silnice byla stabilní, vybudovali opěrné zdi na břehu Bystřice a gabionové zdi na zářezové straně vozovky.

Přeložili inženýrské sítě, upravili odvodňovací systém, zřídili dva nové autobusové zálivy a instalovali dopravní značení.

Jako partner se na projektu a realizaci stavby podílela obec Merklín spolu se Svazkem obcí Bystřice.

Karlovarský kraj má ve své správě 1800 km silnic II. a III. třídy. Letošní rekonstrukce a modernizace vyjdou na zhruba 1 miliardu korun. K největším akcím patří stavby obchvatů Chebu a Hroznětína, ale třeba i úprava silnice Merklín Pstruží.

Z prostředků od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 164,5 milionu korun kraj letos opravuje více než 30 komunikací a mostů na území celého regionu. Jde především o takové úseky silnice, které už nelze opravit běžnou údržbou a lokálními výspravami.