Stávajícímu šéfdirigentovi Martinu Lebelovi jeho smlouva v létě končí. Po vzájemné dohodě Martina Lebela a ředitele Karlovarského symfonického orchestru Šimona Kaňky nekončí však spolupráce Lebela s KSO, Lebel bude čestným šéfdirigentem a bude řídit vybrané koncerty.

Na základě kompetence ředitele orchestru se novým šéfdirigentem stane dirigent Jan Kučera. Tento dirigent, skladatel a klavírista díky své spolupráci zdejší těleso dobře zná. Řadu let působil, mimo jiné, jako asistent tehdejšího šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu Vladimíra Válka. Jan Kučera jako dirigent spolupracuje s předními českými orchestry, s nimiž kromě klasického repertoáru natočil či veřejně realizoval více než sto symfonických děl soudobých českých či zahraničních autorů, často v premiéře. Pro svou hudební všestrannost a pohotovost je často vyhledáván i k produkcím multižánrových koncertů.