Opravu vozovky kraj hradí z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který pro letošní rok činí 112 milionů korun. „Celkem z peněz SFDI plánujeme uskutečnit dvacet menších neinvestičních akcí a 4 investiční. Osm z nich už je dokončeno, tři stavby jsou rozpracovány. Počítáme s tím, že kompletně bude všechno hotovo nejpozději do konce října," uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik během zvláštního kontrolního dne stavby.

V úseku od kruhové křižovatky u dálnice D6 u Sokolova až do Starého Sedla stavebníci ze společnosti SWIETELSKY stavební, s.r.o., pracují od poloviny července letošního roku na opravě vozovkových vrstev. Nejprve odfrézovali stávající vrstvy vozovky v místech napojení a opravili podkladní vrstvy. Následně položili asfaltový beton. Součástí stavby je také napojení na stávající sjezdy a autobusové zastávky a zpevnění krajnic. Po dokončení prací se obnoví vodorovné dopravní značení.

„Předpokládáme, že stavba, která přijde na 7,3 milionu korun, bude dokončena podle plánu v závěru srpna tohoto roku. Děkujeme řidičům za trpělivost, protože částečná uzavírka jim komplikuje průjezd tímto úsekem, ale věřím, že s nově opravenou silnicí budou spokojeni," dodal Jakub Pánik.