Ze 106 přijatých byly pouze tři důvodné, dalších pět pak bylo částečně odůvodněných. K dalšímu vyřízení jiným orgánům předal kraj 37 stížností a 46 jich bylo bezdůvodných. Nejvíce stížností přitom řešil odbor zdravotnictví. „Těší mě, že délka vyřízení stížnosti v minulém roce byla 23 dnů. V roce 2014 to bylo 27 dnů a v roce 2013 ještě o tři dny déle. To znamená, že díky tomu, jak úřad pracuje, se vyřizování stížností zrychluje," uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

V případě petic jich úředníci krajského úřadu vloni řešili stejný počet jako v roce 2014. Tedy pět.

„Po jedné petici šlo na odbory dopravy a silničního hospodářství, kontroly, správních agend a na krajský živnostenský úřad. Dvě pak na odbor životního prostředí a zemědělství," poznamenal Pánik.

V jedné z petic se obyvatelé Skalné vyjadřovali ke způsobu vybudování splaškové kanalizace v části obce Starý Rybník. Krajský úřad petici předal k řešení městskému úřadu v Chebu, kterému věcně příslušela. V další petici zase lidé z Vysoké Pece a Nejdku nesouhlasili se změnou jízdního řádu. Jízdní řád byl pak upraven k jejich spokojenosti. Průměrná doba pro vyřízení petic byla 20 dnů. Na krajský úřad vloni ještě přišlo 47 oznámení či žádostí a 15 anonymních podání.