Známé krušnohorské město Jáchymov opět dokazuje, že stále může zaujmout nějakým světovým prvenstvím. Kdysi to byl jáchymovský tolar, první ve světě oficiálně ražená mince, díky níž vnikl americký dolar. Nyní Jáchymov poprvé představuje dva zcela nové minerály, které byly objeveny v materiálu ze zdejšího uranového dolu Rovnost. Jde o fulbrightit a krupičkait, které jsou od konce listopadu k vidění v mineralogické expozici Muzea Karlovy Vary v Královské mincovně v Jáchymově. Oba objevil před desítkami let český vědec Jan Hloušek.

"Díky dlouhodobé spolupráci s doktorem Jakubem Plášilem z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky se podařilo do expozice zapůjčit tyto dva minerály, které byly vědecky popsány teprve v loňském roce," říká přírodovědec karlovarského muzea Jan Matějů.

Oba dva kameny jsou sekundárními minerály arsenu a vanadu a jejich přítomnost u uranového dolu v Jáchymově není podle Matějů nikterak náhodná. "Jáchymov je světovou špičkou, co se týče množství minerálů zjištěných na jediné lokalitě. Je to dáno nejen tamním složením hornin a rud, ale i faktem, že se tam těží či spíše těžilo již několik století. Díky důlní činnosti totiž dokáže do podzemí snadněji pronikat vzduch a voda, které dávají příležitost vzniku zcela nových minerálů. Je to dáno chemickými procesy, které tam neustále probíhají. Bez důlní činnosti by se některé minerály ani neobjevily," vysvětluje karlovarský přírodovědec.

Návrhy, jak mohl vypadat hotel Thermal.
Podívejte se, jak se stavěl Thermal a jak mohl vypadat podle původních návrhů

Oba minerály byly pojmenovány na počest významných vědců. Ten první dostal své jméno po Jessim W. Fulbrightovi, bezpečnostním řediteli americké společnosti Energy Fuels Resources, který umožnil výzkum sekundárních uranových a vanadových minerálů na výsypkách v oblasti Uravan Mineral Belt, kde byl minerál poprvé nalezen. Druhý se jmenuje po významném českém profesorovi, který si sám kvůli komunistickým represím uranovými doly v Jáchymově prošel. "Krupičkait dostal své jméno podle profesora Jiřího “George” Krupičky, který žil v letech 1913 až 2014. Byl to český emigrant a později profesor geologie na University of Alberta v Kanadě. Tento polyhistor – geolog, lingvista a spisovatel byl za své politické názory odsouzen k pracím v Jáchymově na šachtě Barbora," pokračuje Matějů.

Minerál krupičkait byl objeven na Dušní žíle dolu Rovnost doktorem Janem Hlouškem již v roce 1976. "Minerál ale čekal na svůj popis dlouhá léta, protože ho tvoří pouze krystalky nanometrových rozměrů a jeho strukturu se tak podařilo určit až pomocí metod elektronové difrakce," říká odborník.

Také fulbrightit objevil na Rovnosti Jan Hloušek. Dříve byl znám jako nepojmenovaná minerální fáze, která byla nalezena v 80. letech 20. století. "I v tomto případě se na popis čekalo dost dlouho, protože dostupné množství minerálu a kvalita krystalů nebyly pro analytické metody dostačující," konstatuje Matějů.

Skiareál Klínovec zahájil v sobotu sezónu.
Na Klínovci se v sobotu prvně lyžovalo. Sjezdovku brázdily stovky lidí

Dodává, že Královská mincovna vedle těchto skutečných světových unikátů vystavuje také dosud neprezentované vzorky minerálů šlikit a phurcalit. Všechny uvedené minerály zapůjčil do expozice muzea právě doktor Plášil a Královská mincovna je v současnosti jediným místem, kde si zájemce může vzorky těchto minerálů prohlédnout.