Zůstane zde podatelna pro vyřízení všech daňových záležitostí, ale nebude zde již přímo dostupný daňový spis, který je nově uložen na příslušném okresním pracovišti. Finanční úřad také zeštíhlí o dva zaměstnance a sídlit bude nově v budově radnice, v Dukelské ulici.

„Předmětem zachování jejich činnosti je poskytování služeb kvalifikované podatelny pro veškeré daňové záležitosti, jako je zejména přijímání daňových přiznání, registračních přihlášek a jiných žádostí a podání, kontrola jejich formální úplnosti, poskytování tiskopisů a základních informací z daňového řízení. Po dohodě zde lze sjednat i možnost osobního vyzvedávání určitých druhů korespondence, jako například osobní převzetí potvrzení. Podstatnou změnou však je, že v daném místě již nebude přímo dostupný daňový spis. Ten je nově uložen na příslušném okresním pracovišti. Lze však stále dojednat jeho předložení k případnému nahlédnutí v dosavadním místě, zpravidla však až v navazující úřední den," řekl ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj Čestmír Kubera.

S úředníky Ministerstva financí jednalo i vedení Kraslic. „Z jednání vzešel kompromis a vládní vyhláška se měnit nebude. Pro Kraslice to znamená, že finanční úřad zde bude zachován, avšak se změnami. Ty spočívají v tom, že město poskytne prostory pro pracovníky finančního úřadu přímo na městském úřadě. Finanční úřad pak bude mít stejné úřední dny jako doposud, tedy v pondělí a ve středu," řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek.