Odpovědět se ve stejnojmenné přednášce nyní pokusila Kancelář architektury města Karlovy Vary, která v pondělí uspořádala komentovanou prohlídku města v čele s architektem Petrem Kroppem. Ta prošla centrem s pěti zastávkami. Na trase od Vřídelní přes Mlýnskou kolonádu, Thermal a Tržnici se vedení kanceláře vyjádřilo k současným stavům budov a nastínilo, v čem by možný zápis ovlivnil chod města.

„Každý rok musí město platit statisícové, v případě Prahy až stamilionové částky za správu toho, že jsou na seznamu UNESCO. Dále vydávají do sdružení památek UNESCO České republiky sto tisíc korun. Naopak mohou dostávat dotace, které ale v České republice nejsou na UNESCO specifikované a nepřináší pevně stanovené finanční obnosy,“ upozornil hned na začátku architekt Jan Matoušek.

Důležitou část prohlídky věnovali architekti veřejnému prostoru, který podle nich není dostatečně využívaný. „Opravdu by stálo za to zamyslet se, jakým způsobem tento krásný a nádherný prostor lépe využívat,“ vyjádřil se Kropp k Mlýnské kolonádě a přiznal, že i pro něj je otevřená terasa speciálním a nevídaným jevem. Podobný problém popsal i u Thermalu. Také u něj podle Kroppa lidé využívají betonových teras pouze během filmového festivalu. „Myslím si, že kdyby byly v 60. letech Karlovy Vary v UNESCO, tak tady Thermal asi nestojí, ale protože tomu tak nebylo, tak tady stojí jako doklad tehdejší doby, a nemá tedy smysl přemýšlet o tom, co s ním teď dělat. Vnímám ale, že se vedení Thermalu začíná o budovu starat, a jsou určité náznaky toho, že se začíná něco měnit,“ zakončil Kropp.

„Defertova turistická funkce historické části města je přesně na hranici sta bodů, kde začíná významná turistická lokalita,“ zaznělo v cílové zastávce uvnitř architektonické kanceláře. To městu může pomoci a odrazí se například v dopravě či ve zdravotnictví. „Město dostane spoustu přidané hodnoty, jako je větší počet obchodů. Stejně jako ostatní města musíme tuto příležitost brát pozitivně a nesmíme se bát, že by na nás měla nějaké negativní dopady,“ zakončili přednášející komentovanou přednášku, která zároveň zahájila putovní výstavu na stejné téma.