„Deset škol, které město zřizuje, navštěvuje přes 4 100 žáků,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Školy evidují 456 zaměstnaneckých úvazků, z toho pedagogických je 336. Žáci se i letos budou učit v modernizovaných učebnách i budovách, protože magistrát prázdninové volno využil k jejich opravám. „Největší investice se týkaly ZŠ Poštovní.

Rekonstrukce kuchyně, elektroinstalací, vzduchotechniky a výměna spotřebičů si vyžádaly investice cca 8,3 milionu,“ doplnil mluvčí. V ZŠ Poštovní město modernizuje i učebny chemie a kabinet za dva miliony a skončí v září. ZŠ Krušnohorská má novou střechu a zateplenou fasádu. To vše stálo přibližně 1,3 mil. Kč bez DPH.

Nové prvňáčky, kterých je 21, přivítala v Základní škole Loket nová ředitelka Eva Grosmanová. „Jelikož je to pro mě nové, tak jsem se zároveň těšila a zároveň měla trochu obavy, asi stejně jako to měli ti prvňáčci,“ svěřila se. Zejména žáky v budově v ulici T.G.Masaryka čekaly změny po stavebních úpravách, které probíhaly v létě, rekonstruovalo se celé druhé patro. „V tomto školním roce plánujeme opatření, která se týkají zabezpečení budov,“ nastínila plány nová ředitelka. V obou budovách, které patří základní škole, tedy v Radniční ulici i ulici T.G.Masaryka, by se měl objevit kamerový systém u hlavních vchodů. „Budeme inovovat rovněž školní řád. Ty změny vyplývají z novelizace zákona o pedagogických pracovnících. Budeme dohlížet, jestli se nedějí nějaké vulgarity nebo projevy násilí vůči pedagogům,“ objasnila. Další novinkou ve škole je takzvaný sdílený kalendář a také zkušební provoz elektronických žákovských knížek. „Vyzkoušíme si to my učitelé společně se žáky 9. ročníku. Od příštího školního roku bychom je zavedli napříč všemi ročníky,“ přiblížila ředitelka novinky na loketské základní škole.

Během letních měsíců se miliony korun investovaly také do základních a mateřských škol v Chebu.

Stavební práce se uskutečnily například v základní škole na Kostelním náměstí.

„Více jak dva miliony korun stálo vybudování nových rozvodů elektřiny, osazení tříd novými umyvadly, bateriemi a průtokovými ohřívači. Samozřejmostí bylo i obložení kolem sanitárních zařízení,“ popsal práce starosta Chebu Antonín Jalovec.
Do školních lavic v Chebu usedlo poprvé v letošním roce celkem 379 prvňáčků. A to na sedmi chebských základních školách, jejichž zřizovatelem je město. Další tři desítky žáků pak přivítaly dvě soukromé školy, a to Svobodná chebská škola a waldorfská Wlaštovka. V městských školách vyučuje celkem 226 učitelů a celkem je v chebských školách 2900 školáků.