„Součástí je kanalizace dešťová a splašková a nové rozvody vody. Dále tam bude nové veřejné osvětlení a nové asfaltové povrchy na komunikacích," řekl starosta Habartova Petr Janura.

Rozsáhlou stavební akci financuje Habartov z vlastního rozpočtu napůl se společností Sokolovská vodárenská. Kluč, kde bydlí necelých šest stovek obyvatel, byla jednou ze tří lokalit, kde kanalizace chyběla. Těmi zbývajícími jsou příměstské čtvrti Na Rovince a Horní Částkov. Díky probíhajícím pracím musejí počítat řidiči i chodci s určitými dopravními omezeními.

Ta se týkají mimo jiné i hlavní vozovky z Habartova směrem do nedalekého Sokolova. „Kanalizační řad se tam musí dostat z jedné strany na druhou. Jedna polovina silnice bude ale vždy průjezdná. Právě do lokality Kluč tam nově povedou odbočovací pruhy i s chodníkem a také tam bude nová autobusová zastávka," doplnil starosta.

Druhá etapa má být dokončena na podzim letošního roku, celá stavba do konce příštího roku, nejpozději však na jaře 2018.
Habartov se zhruba 5 tisíci obyvateli má na letošní rok rozpočet zhruba 65 milionů korun. Investovat přitom letos plánuje zhruba 100 milionů korun. Rozdíl zvládne město pokrýt z rezerv, které naspořil v minulých letech.