Nákup automobilů byl financován z programu Ministerstva vnitra ČR – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Z nového automobilu se mohou radovat dobrovolní hasiči z Děpoltovic, Hájku, Hazlova, Horní Blatné, Hranic, Chebu, Krásna, Libé, Lomnice, Mnichova, Otročína, Staré Vody, Šindelové a Vojkovic.

„Velice si vážím úsilí, odvahy a obětavosti dobrovolných hasičů. Jsou to lidé, kteří utíkají od svých rodin a domovů, aby pomohli ostatním v nouzi, mnohdy s nasazením vlastního života a zdraví. Jsem proto moc ráda, že jim dnes mohu slavnostně předat nové vozy, a pevně věřím, že jim pomohou v jejich náročné práci,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

U devíti obcí byl nákup vozu financován rovným dílem ze státní a krajské dotace. U zbylých pěti byl plně hrazen z prostředků kraje. „Automobily v základním provedení umožňují přepravu jednotky na místo zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Nejsou vybaveny vestavěnou hasicí technologií ani pevnými úchyty pro její stálé umístění,“ dodal náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Petr Kubis.