Neuvažujete o tom, že byste své rozhodnutí ještě zvážil?

Ne, to rozhodně ne. Mé rozhodnutí je definitivní a odcházím z postu hejtmana k 31. lednu. Od loňské listopadové krajské konference ČSSD je na mě vyvíjen příliš velký tlak, proto o něčem takovém už neuvažuji.

Překvapila vás změna postoje karlovarské ČSSD? Vysvětlili vám její členové, proč v polovině volebního období změnili názor a požadují po vás, abyste se rozhodl pouze pro jednu funkci?

Překvapilo. Nevadí mi, že se tak stalo, ale jak se to stalo. Nikdo se mnou nehovořil, nikdo mně oficiálně důvod nesdělil. Až dosud jim mé dvě funkce nevadily, shodli jsme se na tom, že zastávat post hejtmana a poslance je pro tento malý kraj výhodné. Jak se nyní ukazuje, tak karlovarská ČSSD už si to nemyslí. Navíc jsem do Poslanecké sněmovny před dvěma lety vůbec kandidovat nechtěl. Krajský výkonný výbor mě ale přesvědčil, že je to nezbytné, a já jsem ustoupil. A místo jednoho mandátu jsme pro Karlovarský kraj získali dva, volby tedy byly pro ČSSD velmi úspěšné.

Proč už jste do Sněmovny nechtěl kandidovat?

Já jsem byl toho názoru, aby do Poslanecké sněmovny kandidoval někdo mladší. Každá místní organizace ČSSD má spoustu mladých lidí, jimž je potřeba dát šanci.

Ze všech tří okresních organizací ČSSD v kraji vám zůstala věrná pouze sokolovská. Ta vás, na rozdíl od Chebu a Karlových Varů, podporuje stále. Z toho je patrný nesoulad mezi sociálními demokraty v kraji. Co je, podle vás, příčinou podivné atmosféry v ČSSD v kraji?

Podle mě je to neúspěch karlovarských sociálních demokratů v komunálních volbách. Získali jen jedenáct procent hlasů a do vedení města se nedostali. Jsou opět v opozici. A za to může Novotný, protože má dvě funkce a lidé ČSSD kvůli tomu v Karlových Varech nevolili podle jejich představ.

Tak mi to sdělili. Ale to je jen výmluva a alibismus. Vždyť ČSSD byla úspěšná například v Sokolově, Ostrově, ale i Chebu. Tam se do vedení měst dostala.

Co vám karlovarští straničtí kolegové nejvíce vyčítají?

Například je to podpora nemocnice v Sokolově. Ale to je zase jen výmluva, protože kraj podpořil veřejnou službu a zafinancoval i nemocnici v Karlových Varech a Ostrově. Stejně tak jsme uvolnili peníze na rekonstrukci nemocnice v Chebu. Ale mohu jen spekulovat. Nikdo mně nic řádně nezdůvodnil.

Ale vždyť nůž na krk, abyste odešel, vám nikdo nedal. Prostě vám krajská konference ČSSD jenom doporučila, abyste si ponechal pouze jednu funkci. Mohl jste si vybrat, nikdo vám nenařídil z hejtmanství odejít. Proč jste se tedy takto rozhodl a zůstáváte, v uvozovkách, jenom poslancem Parlamentu ČR?

Protože za určitou dobu bych nemusel být ani hejtmanem. To jsou jednoduché počty. K odvolání hejtmana stačí třiadvacet krajských zastupitelů. To mi bylo jasně naznačeno. Z nějakého důvodu jsem se znelíbil, nevím.

No právě. Proslýchá se, že jste se nepohodl s krajskou podnikatelskou lobby a to byl důvod, že jste byl de facto odejit…

V žádném případě si nemyslím, že by to byl důvod.

K odchodu patří i bilance. Co považujete za svůj největší úspěch? V čele Karlovarského kraje jste stál šest let...

Ty úspěchy byly dílčí. Mohl bych například jmenovat krajský rozpočet. V roce 2008 se kvůli krizi a změně v rozpočtovém určení daní snížil zhruba o čtvrtinu, přibližně o 250 milionů. Minulé vedení kraje hospodařilo s necelými dvěma miliardami, my jsme měli miliardu 650 milionů. Podařilo se nám nic a nikomu výrazně nekrátit a rozpočet máme vyrovnaný. Pak je to také stabilizace nemocnic v kraji. A pak také tlak na dostavbu komunikace R6.

Za úspěch považuji pokračování stavby obchvatu u Lubence v příštím roce, která je už přislíbena. Tady je právě příklad toho, jak se prolínala funkce hejtmana a poslance, jak se daly velmi dobře využít kontakty ve Sněmovně.

A pak mám také radost, že se otevřela strojní fakulta v Sokolově, pro letošek plánujeme nabídnout studium elektrotechnického směru. Právě podpora technických oborů byla naší i mou prioritou.

A neúspěchy?

Je špatné, že odchází mnoho mladých lidí z kraje. Vystudují a uplatnění už zde nenajdou. To by se mělo změnit. První vlaštovkou jsou například stipendia, která vysokoškolákům kraj uhradí, ale s podmínkou, že se vrátí a po nějaký čas budou v Karlovarském kraji pracovat. A ta druhá část úkolu je, aby zde tu práci našli.

Kraj pomáhá, ale zapojit se musí i podnikatelská sféra. Což už se částečně daří. Úspěšné jsou průmyslové zóny v Chebu nebo v Ostrově. Ale v budoucnu je třeba s tím pohnout, pracovních příležitostí, například na Sokolovsku, bude ubývat.

Za dílčí neúspěch také považuji to, že se nám bohužel nepodařilo zahájit rekonstrukci Císařských lázní…

V jaké kondici tedy kraj předáte svému nástupci?

Kondice kraje není špatná, ale pořád je co dělat. Na budoucí programovací období čerpání evropských peněz se podařilo vyjednat nejvyšší sumu v přepočtu na jednoho obyvatele, ale peníze je třeba smysluplně využít a použít. I když je náš kraj malý, má co nabídnout. Každoročně jej navštěvuje velké množství turistů.

Devizou kraje je především lázeňství a turistika, máme tady výjimečnou kombinaci lázeňství, hornické historie a těžby surovin, fungující síť cyklotras i moderní lyžařská střediska. Včetně památek je z čeho si vybrat. Ale chtělo by to dostavět eršestku, dosažitelnost kraje by byla snažší, samozřejmě je to důležité i pro investory a firmy.

Proslýchá se, že příštím hejtmanem by mohl být zvolen sociální demokrat Jakub Pánik. Jaký je váš názor? Nebo byste volil někoho jiného?

Nového hejtmana nechci komentovat a ani nebudu uvádět další jména. A distancuji se od toho.

Odpovědnost je na Krajském výboru ČSSD a na vyjednávacím týmu. Jeho členem nejsem, nemohu k tomu nic říct. Jenom to, že ČSSD by si měla ponechat post hejtmana.

Ano, právě o hejtmana má zájem KSČM, šestiletý koaliční partner ČSSD. Jaká byla tato spolupráce?

Nebyla špatná. Během těch let přišly i kontroverzní momenty, ale vždy se našlo kompromisní řešení. Nešlo o roztržky zásadního rázu, fungovalo to.

Zůstanete i přes toto všechno nadále členem ČSSD? Budete znovu kandidovat v krajských volbách za dva roky?

Zatím neuvažuji o odchodu z ČSSD. A co se týče kandidatury, to nezáleží na mně.

GLOSA IVANY KALINOVÉ

Hejtmanovo odcházení

Byl to takový zvláštní pohled. Hejtman Josef Novotný sám a sám uprostřed velké kanceláře, před ním neotevřené deníky, za celou hodinu jeden telefon a k tomu takový zklamaný a jakoby ztracený pohled. Usmíval se sporadicky. Tytam jsou doby jeho ironických šlehů a jiskřících i žlučovitých komentářů. Josef Novotný vypadal, že už je z hejtmanství jednou nohou pryč. „Nevadí mi, že se tak stalo, ale jak se to stalo," uvedl na dotaz, co si myslí o svém de facto politickém soumraku. Jenomže z tváře se dalo vyčíst i něco jiného. Že to nečekal, že ho to mrzí a že ho to i urazilo. Prostě že takový pád po šesti letech nepředpokládal. Ale tak to v politice přece chodí. Pokud si nedáte pozor, máte v zádech nůž a většinou od těch, kteří vás ještě včera po stejných zádech bodře plácali. A Josef Novotný se vezl na rádoby přátelské vlně svých sociálnědemokratických kolegů tak dlouho, až si zřejmě zapomněl dávat pozor. V tomto kontextu by jen politický analfabet věřil tomu, že ČSSD vadilo pouze to, že byl poslancem a hejtmanem zároveň. Prostě se v kraji přeskupily socdemsíly. Vždyť stačí někomu nevyjít vstříc, jiného zkritizovat, dalšímu odmítnout službu, k tomu přidejme něco intrik a v tu ránu jsou záda odkrytá. Končí tedy hejtmanova politická kariéra? Možná. Jeho kult nedotknutelnosti ale v každém případě.