Stížnosti na rušení nočního klidu či scházení se pochybných existencí dohnaly vedení Mariánských Lázní k veřejné debatě o regulaci či úplném zákazu hazardu ve městě. Z té nakonec vyplynulo, že herny ve městě zůstanou, regulovat je však bude vyhláška.

K problematice hazardu ve městě se vyjádřila nejen veřejnost, ale také provozovatelé heren a neziskové organizace. Proti plošnému zákazu hazardu byli jednoznačně provozovatelé heren. Ti poukazovali hlavně na to, že hluk, rušení nočního klidu, patologické hráčství či nezletilí hráči jsou problémem jen některých mariánskolázeňských zařízení. „Řešením by byla důsledná kontrola dodržování zákonných podmínek," uvedl na debatě jeden z Mariánskolázeňských. „Ta ale není možná z důvodu nedostatečné kapacity městské policie."

Nakonec všichni debatující odmítli plošný zákaz. „Přestože jsem byl v minulosti zastáncem plošného hazardu na území města, s postupem času musím souhlasit s tím, že plošný zákaz problematiku hazardu nevyřeší," uvedl místostarosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík. „Proto chceme vyhlášku, která bude dávat v první řadě jistotu obyvatelům, že jejich život nenaruší žádná herna," řekl s tím, že Mariánské Lázně musí myslet také na přínos do městského rozpočtu. „Ale ten nesmí být na úkor pohodlí života obyvatel."

Podle místostarosty je mnoho možností, jak dohlédnout na provoz automatů. „Například jsem pro to, aby veškeré reklamní, blikající a svítící nápisy zmizely. Za jedno z nejdůležitějších pravidel považuji zavedení registrace hráče. Vyhláška také musí upravit dobu, po kterou může být automat zapnutý," dodal.