Přestože by lidé regulaci chtěli, zastupitelé vyhlášku, která by omezila například otevírací hodiny, stáhli z programu. Přijali alespoň omezení reklamy.


Na veřejně přístupných místech bude nově zakázána reklama na loterie. Navíc musí být výlohy, vstup či okna technicky zabezpečeny tak, aby nebylo možné nahlížet do těch prostor, kde jsou umístěny výherní automaty. Přestože vyhlášku o omezení hluku, ve které měla být například omezena otevírací doba v určitých oblastech města, zastupitelé na zasedání neprojednávali, své názory nastínili v diskusi. „Domnívám se, že je to omezování podnikání některých oproti jiným," řekl zastupitel Oldřich Tobrman. S jeho slovy ale nesouhlasil místostarosta Martin Hurajčík. „Když hovoříme o omezování, zkusme to obrátit a bavme se o omezování občanů. Jde o to, že město by se mělo starat i o občany. Vyhláška by měla přimět ty podnikatele, kteří s městem nespolupracují, k zachování pořádku a klidu ve městě, a to zejména v nočních hodinách," uvedl místostarosta. Podle některých je vyhláška nesystémová. Například podle Radka Šnajdra je útokem na svobodné podnikání.


Vyhláška ale u ledu neskončila. Uskuteční se pracovní jednání, kde se o ní bude hovořit. „Nemohu souhlasit, že by návrh tak, jak byl předložen, byl útokem na svobodné podnikání. Podnikatele i živnostníky vítám a podporuji, ale jejich podnikání nesmí být na úkor svobody a klidu obyvatel. Věřím, že najdeme řešení přijatelné pro všechny strany," dodal místostarosta Martin Hurajčík