Celkové náklady na rekonstrukci v městském kulturním středisku se vyšplhaly na 1,3 milionu korun. Z toho 820 tisíc tvořila dotace z MAS Sokolovsko a Programu rozvoje venkova ČR. „Prostory knihovny jsou nově uspořádány a rozšířeny," řekla starostka města Jana Vildumetzová s tím, že nově přibyly i dva počítače pro veřejnost. „Knihy pak návštěvníci knihovny najdou v nových regálech a dětem vznikl koutek s dětskou literaturou, kam si mohou chodit nejen číst, případně kreslit, ale do budoucna i chodit hrát deskové hry," doplnila starostka.