Babky, praváky, lišky. To jsou jen některé z hub, které můžete koupit u prodejců nejen na tržnicích, ale také u silnice. Jen málo jich má ale zkoušku, která je k prodeji opravňuje. Sezóna se už pomalu blíží, takže prodejci si mnou ruce. Pokud ale nemají zkoušku splněnou, měli by zbystřit, hrozí jim vysoké sankce.

„Pokuty opravdu mohou vystoupit do závratných výšin. Nejprve se snažíme s prodejcem nějak domluvit, ale pokud houby opakovaně nabízí a osvědčení si nepořídí, zakazujeme činnost a pokuta se může vyšplhat až na půl milionu korun," uvedl Radoslav Pospíchal ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce .

Kdo se chce problémům vyhnout, má možnost se na zkoušku přihlásit. Pro Karlovarský kraj ji zajišťuje krajská hygienická stanice (KHS).

„Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Dotazovaný musí splnit alespoň dvě třetiny otázek celkem a všechny otázky týkající se jedovatosti hub. Při zkoušce dále musí například umět rozlišit jedlé a jedovaté houby podle pomůcek, znát příčiny nejčastějších otrav z hub, členění hub na skupiny a podskupiny, způsob jejich sběru, třídění, zpracování, skladování, přepravy a balení," sdělila vedoucí oddělení hygieny a výživy KHS Valéria Hovorková.

Houbařská zkouška se koná příští úterý 3. června v budově KHS. Do peněženky si s sebou připravte pětistovku, kterou za vydání osvědčení zaplatíte.