„Výzkum skončil před pár dny. Provedli jsme základní ošetření a sebrali základní data,“ uvedl vedoucí archeologického průzkumu Filip Prekop. Jedním z hlavních důvodů, proč se archeologové vrátili do Bečova, bylo poznání prostoru kaple, po kterém bude následovat dlouho očekávaná rekonstrukce hradního sídla. Během svého měsíčního působení narazili na několik záhad.

Jednou z největších záhad jsou nalezené ostatky, u kterých nebyly uloženy hlavy. „Jedná se o sekundární hrob, kde jsou kosti dospělých mužů a nenarozeného dítěte. Našly se dlouhé kosti, obratle a žebra. Nemáme sice fragmenty lebky, zato máme velmi malé kosti, které jsou opravdu dobře zachovalé. Mezi ostatky jsme našli jazylku, která se normálně nezachová. Otázka je, kde jsou hlavy,“ sdělil Prekop.

Jednou z teorií, které se musí potvrdit, je, že se jednalo o někoho blízkého stavitelů hradu, kterými byli Hrabišicové. „Jedná se o široké spektrum pohřbených jedinců. Uvidíme, co vyždímáme z rozboru složení kostí a izotopů stroncia. Mohli bychom z toho vydedukovat jejich sociální postavení,“ vysvětlil Prekop.

V průběhu odkrývání také narazili na původní dlažbu. „Zcela nová věc, o které jsme neměli tušení, je cihlová dlažba v celé eskalované ploše. Dlaždice nejsou ničím zdobeny a jsou ručně vymačkávány. Tato technologie prochází několika staletími, takže zatím nejsme schopni přesně datovat jejich stáří. Nevíme, odkdy dlažba fungovala, ale víme, že byla nahrazená v 19. století,“ uvedl Prekop.

Badatelé prosívali naleziště v kapli speciálními síty, která měla oka 3 až 5 milimetrů, což zajistilo, že jim neunikl ani ten nejmenší střípek. „Nalezli jsme patnáct průkazných fragmentů z relikviáře svatého Maura, z toho pět měděných, pozlacených čtyřramenných lilií,“ informoval Prekop.

Z vykopávek vzešlo 233 sáčků s materiálem čekajícím na další rozbor. „Jedná se o nálezy středověké keramiky nebo opadané prvky z interiéru kaple,“ podotkl Prekop s tím, že kromě toho našli také textilie, které mohly tvořit součást relikviáře. Až další rozbor ale potvrdí, zda se dají ztotožnit s jeho obsahem. Mezi prosetými drobnostmi byl také fragment středověkého skla a další milimetrové předměty. Dále našli kůže nebo tabulku označení vína z roku 1874, která je o dvacet let starší, než se doposud uvádělo. Dokonce i třicetiletá válka tu po sobě zanechala stopy v podobě koulí.