„Chceme zjistit, jak se stavba a otevření obchvatu projeví na průjezdu vozidel ve městě, okolních obcích a celkovém zklidnění dopravy,“ vysvětluje náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Doposud se v Karlovarském kraji provádělo měření tak, že si k silnici stoupli brigádníci a dělali čárky za každé projeté vozidlo.

„To je ale nepřesné, takzvaný lidský faktor nebo-li lidská chyba může hrát velkou roli. Proto chceme udělat měření profesionálně a mít jistotu, že tam napočítané vozidlo opravdu jelo. Výsledky měření pak budeme používat i při argumentaci u dalších zamýšlených nebo připravovaných staveb,“ vysvětluje náměstek, který zmínil například obchvat Nejdku nebo Nové Role. „Máme stále ještě relativně dost obcí a měst, kde jsou hlavní silnice například kolem škol a školek, což bychom chtěli změnit a dopravu v těchto místech zklidnit,“ dodal Martin Hurajčík.