Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově chce zvýšit zájem o technické obory. Reaguje na fakt, že o ně je mezi zaměstnavateli v regionu enormní zájem. Ten ale není valný ze strany absolventů základních škol. „Kdybychom měli dvakrát více žáků v technických oborech, všechny bychom snadno umístili u zaměstnavatelů, se kterými máme propracovaný smluvní systém přípravy žáků," upozornil ředitel ISŠTE Pavel Janus.

ISŠTE podle jeho slov intenzivně řeší samotné podmínky technického vzdělávání. V rámci projektu Karlovarského kraje s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání se největší střední škola na Sokolovsku zaměřuje zejména na samotnou podstatu řemeslné přípravy a motivace žáků.

„Trpělivě oslovujeme žáky končících ročníků základních škol, řídíme kroužky technické přípravy na školách, ale i přímo dovážíme žáky do zajímavých provozů firem," poukázal ředitel s tím, že hlavním motivem zmiňovaného projektu je nyní vybavení dílen a laboratoří, tentokrát za 2,6 milionu korun. „Školám totiž velmi citelně chybí peníze na ruční nářadí, stroje, spotřební materiál i náčiní, bez kterého může odborný výcvik jen těžko probíhat. Vedle hutního materiálu, kabeláže, kleští, kladiv a cihel škola soustředí pozornost na řádné zacházení a užití těchto prostředků. Stejné účty skládá ISŠTE i zaměstnavatelům, bez jejich materiální pomoci by náročná odborná příprava byla obtížná a nerealizovatelná, neboť náročné technické obory s sebou přináší i materiálně finanční náročnost," uvedl Janus.

Projekt na podporu technického vzdělávání v kraji je podle Januse jednoznačně jedním z dílů trpělivé podpory technického vzdělávání, který škola moderuje už řadu let. Součástí jsou pravidelné informační kampaně, specifické přehlídky a veletrhy, setkávání se zaměstnavateli, rodiči a žáky základních škol.