Oblastní hnutí ANO ale trvá na tom, že se tímto krokem zneplatnila koaliční smlouva, protože hnutí ANO nyní nemá ve vedení města žádného zástupce. A vyzvalo vedení města, aby tyto členy odvolalo a nahradilo zástupci ANO. „Zástupci města v čele s Petrem Kulhánkem však odpověděli, že k tomuto kroku není důvod. Pro ně se mění jen hlavička na smlouvě. Tím nejenže popřeli koaliční smlouvu s ANO a ukázali, že jim v žádném případě nejde o dodržování pravidel, ale hlavně prokázali, že jim jde jen o ochranu jejich zaběhlých postupů, které jim umožňují díky finančním odměnám jednotlivých zastupitelů v mnoha organizacích s účastí města nakládat s nimi dle svých zájmů, nikoli dle zájmů města," zdůraznila za Oblastní předsednictvo ANO Hana Žáková. Podle ní jim tedy nejde o hledání a nápravu problémů, ale jen o obranu zaběhlých postupů vládnutí s již nastavenými systémy, které zajišťují své jisté „prebendy".

„Město tímto činem navíc ztrácí podporu silného spojence, který je při prosazování důležitých aktivit města strategickým partnerem. Doufejme, že primátor Kulhánek přístup přehodnotí," doplnila oblastní předsedkyně ANO Žáková.

Pravé příčiny odchodu pěti bývalých členů ANO zná podle oblastní předsedkyně málokdo. „Důvody uváděné těmito pěti odpadlíky jsou nepravdivé a více než zavádějící. Jejich odchod byl totiž přímým důsledkem zjišťování práce těchto zastupitelů po vyloučení z hnutí dalšího člena jejich klubu, Romana Krčka. Jejich odchodem tak zároveň začala očista hnutí ANO v Karlovarském kraji, které se jejich odchodem rozhodně nijak neoslabilo," stojí v prohlášení Oblastního předsednictva hnutí ANO.

Cílem hnutí ANO je podle předsedkyně Žákové očista těchto nekalých principů vedení města a kraje a bude v ní pokračovat. „Nebudeme přihlížet nerespektování pravidel a korumpování. V rámci svých možností budeme potírat nejen své členy, ale všechny osoby, které se zpronevěří principům demokracie a morálky. V rámci hnutí ANO tyto možnosti máme a naše kroky jsou již dnes zřejmé, abychom ale mohli tyto principy uplatňovat v komunální a krajské politice, musíme dostat mandát od podobně smýšlejících voličů," zdůraznila předsedkyně.

Náměstek Bruštík ale tvrdí pravý opak. „Šli jsme do obecních voleb s cílem změnit komunální politiku a odstavit od ´koryt´ korupčníky a prospěcháře. Nečekali jsme na funkce, jak si nyní někteří myslí, protože předtím jsme žádné funkce neměli ani nečekali. Pořád naplňujeme program, pro který jsme byli našimi občany zvoleni. Není rozhodující, za jakou politickou stranu či hnutí jsme byli zvoleni, ale zda naplňujeme cíle a program, ke kterému jsme se našim voličům zavázali. Nebyli jsme zvoleni za hnutí ANO, ale za program hnutí ANO, který jsme prosazovali a budeme se jím i nadále řídit. Jsme připraveni vrátit se do hnutí ANO, až tam nebudou prospěcháři a političtí turisté," obhajuje setrvání dnes už bývalých členů hnutí ANO v karlovarské koalici, v představenstvech a dozorčích radách městských organizací i v komisích a výborech.

Podle krajského předsedy hnutí ANO Martina Hurajčíka byli tito zastupitelé vyzváni, aby se vzdali mandátů a odešli ze všech funkcí, ale ti to odmítli udělat. „S odůvodněním, cituji, že se v tuto chvíli necítí být vázáni usnesením hnutí ANO."

ANO řekli ne, pozice si nechali

Čestmír Bruštík I. náměstek primátora, zastupitel, místopředseda představenstva Komunální odpadová společnost, a.s., člen představenstva JOCKEY Park Karlovy Vary, a.s., člen dozorčí rady Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s., člen dozorčí rady Karlovarské městské divadlo, o.p.s., člen správní rady Informační centrum Karlovy Vary, o.p.s.

Pavel Andrejkiv radní, zastupitel, bývalý předseda dozorčí rady Dopravního podniku KV v současné době člen, člen kontrolního výboru zastupitelstva MMKV.

Jan Bárta zastupitel, předseda představenstva Karlovarská teplárenská, a.s., člen finančního výboru zastupitelstva MMKV.

Roman Krček předseda představenstva Dopravního podniku KV, a.s., člen dozorčí rady KV Arena, s.r.o., člen komise hospodaření s majetkem města, člen Výboru strategického rozvoje a integrovaného plánování.

Renáta Rojková zastupitelka, členka dozorčí rady Karlovarská teplárenská, a.s., členka finančního výboru zastupitelstva MMKV.

Vladimír Kvasnička radní, zastupitel, jednatel KV Arena, s.r.o., člen dozorčí rady Karlovarské městské divadlo, o.p.s., předseda Výboru strategického rozvoje a integrovaného plánování.