„Už jsou to více jak dva roky, kdy jsem poprvé narazil na problematiku židovského osídlení Chodova a zaznamenal jméno Eduarda Kronbergera. V souvislosti s ním byla i poznámka, že zemřel v koncentračním táboře. To mě přivedlo na myšlenku zabývat se židovským osídlením šířeji," vysvětlil Miloš Bělohlávek v úvodu svého povídání o kamenech zmizelých. Kroky mladého historika vedly do různých veřejně přístupných databází, sbíral další informace o rodině Kronbergerů.

„Asi vrcholem bylo, když jsem zjistil, že v Izraeli žije vnuk Eduarda Kronbergera pan Kurt Stern, který se v Chodově narodil, vyrůstal a byl zachráněn Nicholasem Wintonem. Kontaktoval jsem ho a on mi dal s celou řadou informací i kontakty na své příbuzné, kteří mi zaslali fotografie, dokumenty."
Protože informací už byla velká řada, rozhodl se vyzkoušet projekt stolpersteinů, kamenů zmizelých, který v západní Evropě funguje už dlouho a v poslední době se kameny stále více objevují i v řadě měst v České republice. Oslovil pana Guntera Demniga, který kameny pokládá, a požádal ho, jestli by nebylo možné položit je i v Chodově.

„A on tady vloni začátkem srpna byl a první kameny položil," uvedl. Pietního aktu se zúčastnili i potomci Kronbergerů z Izraele a Spojených států. „Ti byli velmi pohnuti, že je jejich rodina připomínána, neboť pro Židy je památka zemřelých velmi důležitá. A právě to je úkolem těchto kamenů. Že si někdo každý den tím, že zakopne symbolicky o ten kámen, připomene osud člověka, který je za ním skryt," přiblížil Miloš Bělohlávek.

V loňském roce se Chodov stal prvním městem v Karlovarském kraji, kde byly kameny položeny. Tehdy přítomný předseda karlovarské židovské obce slíbil, že do roka se objeví jistě i ve Varech. „Svému slibu dostál a v pondělí byly kameny položeny přímo na Mlýnské kolonádě v Lázeňské ulici," potvrdil Bělohlávek, „a já jsem přesvědčen, že v dalších letech bude počet těchto obcí v kraji narůstat, neboť židovské osídlení našeho kraje bylo relativně početné," doplnil.

V Chodově tedy v současné době můžete vidět devět kamenů zmizelých, tři jsou před obřadní síní a připomínají zcela vyvražděnou rodinu doktora Kettnera a šest bylo položeno před služebnou dnešní Policie ČR, kde připomínají rodinu Eduarda Kronbergera. „Já bych byl rád, kdybychom si každý rok připomněli aspoň jednu, ideálně dvě rodiny do té doby, než všechny oběti holocaustu v Chodově budou mít svůj důstojný památník," nastínil plány do budoucna.

„Podařilo se mi získat pravděpodobně kompletní seznamy chodovských židovských obyvatel, takže na základě toho, co je teď možné, věřím, že v příštím roce si připomeneme osudy stavitele a majitele dnešní budovy České spořitelny Maxe Hellera ve Staroměstské ulici. Další kameny opět přibudou před služebnou policie a během několika let bychom mohli připomenout všechny oběti a jejich osudy dostat do ulic našeho města," věří Miloš Bělohlávek.

Autor: Lucie Žippaiová