Velkou diskuzi a řadu dotazů na velení městské policie vyvolalo řádění zlodějů a pyromanů, kteří v Sokolově jedno auto zcizili a druhé zapálili. Otázky směřovaly hlavně na kamerový systém a na to, jak je možné, že k ani jednomu incidentu nepřijeli strážníci či policisté.

„Současný trend není o tom, aby jeden člověk sledoval najednou 36 kamer, které máme. To je nesmysl," řekl velitel městské policie Petr Kubis. Dnešní kamery prý mají být interaktivní. To znamená zaznamenávat, když se něco v dané lokalitě děje. V současné době objíždějí kamerový systém Sokolova dvě firmy, které jej seřizují. Podstata věci je, že zabudovaná čidla v nich se mají aktivovat právě při pohybu. Nakoupily se nejen nové kamery, ale i software, což je jakési srdce celého systému.

„Představen bude oficiálně 27. června na městské policii. Systém se stále vylepšuje, protože doposud třeba zaznamenávala čidla pohyb ptáků nebo hustý déšť, a to nechceme," řekl radní Jan Picka. Systém by měl zaznamenat zejména pohyb osoby na parkovišti a upozornit operátora. A pokud jde o inkriminovaný okamžik?

„Operátor v té době sledoval dopravní terminál. Máme ovšem ze záznamu perfektní obraz pachatelů u výše zmíněných aut," konstatoval Kubis. A nejen u nich. Strážníci mají prý hodně záznamů, které dokáží identifikovat pachatele, což je podle velitele strážníků zpětný princip. Zmínil nedávný pokus o znásilnění, kdy mají podle jeho slov z kamerového systému špičkové fotografie pachatele.
V Sokolově fungují v současné době dva druhy kamer. Pracovní a pro občany. Ve druhém případě si na webových stránkách města, v sekci Bezpečné město, může občan z pohodlí domova pustit pohled kamery směřující na parkoviště.

„Myslím si, že je to nadstandard. Ukažte mi město, kde lidem postaví podobný systém a umožní občanům 24 hodin denně sledovat své auto," sdělil Kubis. Současně neopomněl zmínit právě probíhající modernizaci systému, a tím pádem občasné výpadky. Ke kamerovému systému se vyjádřil i starosta Sokolova Zdeněk Berka.

„Byl jsem informován, že v současné době se řeší a bude vyřešen problém s pohybovými čidly. V budoucnu by tak k podobným situacím nemělo docházet," řekl Berka.