Spor o chebská kamna trvá už řadu let, v posledních dvou letech se jím zabýval také Okresní soud v Karlových Varech. Ten nakonec zamítl žalobu města Lokte a rozhodl, že zůstávají ve vlastnictví Karlovarského kraje a ve správě Muzea Cheb. Koncem ledna nabyl rozsudek právní moci.

„Mohutné těleso z glazované keramiky je zdobeno plastickými reliéfy, na nichž jsou zachyceny výjevy ze života sedláků s důrazem na jejich zvyky a obyčeje. Jsem proto moc ráda, že kamna zůstávají v Chebu, pro který byla původně vytvořena a s jehož novodobou historií jsou úzce spojena. Ba co víc, do budoucna s nimi máme velké plány,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová s tím, že chce navázat na ideový záměr bývalého ředitele Muzea Cheb Zbyňka Černého. Podle něho se měla kamna zrestaurovat a poté přesunout do expozičních prostor muzea. Kraj na tyto účely již vyčlenil ze svého rozpočtu pro letošní rok jeden milion korun.

V současné době se pracuje na podrobném restaurátorském průzkumu díla, po němž bude následovat odborné rozebrání a přesun z prostor chebského hradu, kde jsou kamna v současné době umístěna. „Po zrestaurování jednotlivých částí bude proces financovaný z rozpočtu Karlovarského kraje završen jejich opětovným sestavením. Realizace náročného podniku bude předmětem veřejné soutěže,“ vysvětlila ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová.

Kamna jsou světovým unikátem po technické i umělecké stránce. Dokumenty, které dokazují, že patří do Chebu, vlastní i Státní okresní archiv v Chebu. Jde třeba o korespondenci ředitele Národopisného muzea Josefa Haniky s Willym Russem. „Z dochovaných archiválií lze jednoznačně dovodit objednávku Národopisného muzea. Kamna měla být jedním z jeho hlavních exponátů,“ uvedl ředitel archívu Karel Halla.

Z korespondence vyplývá, že Josef Hanika si sám řekl, jak mají kamna vypadat a jaké motivy mají být použité. V archivu jsou uložené také dopisy, které dokazují, že se Chebští o jejich návrat do města snažili hned po válce. Willy Russ jim na první z těchto pokusů odpovídá 3. března 1946, tedy v době, kdy již věděl o svém odsunu. V dopisu píše, že jsou kamna již od roku 1944 připravena k převozu, celý jeho ateliér byl však zajištěn místní správní komisí, je tak třeba se obrátit na ni. Dokumenty také ukazují, kdo kolik zaplatil.

Do Chebu se kamna vrátila počátkem 80. let a po obtížné rekonstrukci jsou od roku 1993 vystavena v prostorách chebského hradu. V roce 2016 se pak o jejich vydání započalo soudit město Loket.