Pokračuje tak vzájemná spolupráce kraje a Českého rybářského svazu, jejímž cílem je zajistit rovnováhu říčních společenstev v místních tocích.

Karlovarský kraj spolupracuje s Českým rybářským svazem už od roku 2012.

„Činnost rybářů chceme podpořit rovněž v letošním roce mimo jiné tím, že přispějeme na vysazení plůdků ostroretky říční, jelce jesena nebo okouna říčního do Ohře. Rybáři by měli nasadit asi do 100 tisíc plůdků," uvedl krajský radní Josef Hora.

Jak uvedl předseda karlovarské organizace Českého rybářského svazu Michal Blahůšek, s vysazováním rybáři začnou po podzimním slovení násad pravděpodobně na konci října a začátkem listopadu.

„Pak bude důležité, aby vysazené rybky odolaly tlaku rybožravých predátorů," dodal.

Mezi reofilní druhy ryb patří ostroretky, podoustve, parmy, jelci nebo hrouzci. Většina těchto ryb se živí drobnou živočišnou potravou a tře se na písčité nebo kamenité dno řek. (pav)