Zastupitelstvo Karlovarského kraje v roce 2016 schválilo dva dotační programy. „Náborové příspěvky jsou určeny pro lékaře zaměstnané na interních lůžkových odděleních v nemocnicích Karlovarského kraje pracujících na 0.5-1.0 úvazku, kteří se zavázali pracovat na interních odděleních po dobu minimálně pěti let," uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí. Žádost o náborový příspěvek podává podle pravidel pro poskytování náborových příspěvků za uchazeče nemocnice, u které je lékař zaměstnán. „Jedná se o trojstranné smlouvy mezi Karlovarským krajem, uchazečem a nemocnicí. Smlouvou se Karlovarský kraj zavazuje, že vyplatí lékařům zaměstnaným na interních odděleních nemocnic v Karlovarském kraji celkem 400 tisíc korun. Pro letošek počítáme na tento náborový příspěvek s milionem korun a připravujeme nová pravidla, která by lépe odpovídala současné situaci v krajských nemocnicích," doplnila krajská mluvčí. Karlovarský kraj přispívá i na vzdělávání pro lékaře oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

„Podle pravidel na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji se uzavírají trojstranné smlouvy mezi Karlovarským krajem, akreditovaným zařízením, kde je zaměstnán vzdělávající se lékař, a účastníkem vzdělávání. Na základě pravidel a uzavřené smlouvy je vyplácena částka 10 tisíc korun měsíčně jak akreditovanému zařízení, tak účastníkovi vzdělávání po dobu jeho atestačního vzdělávání, přibližně čtyři roky, do složení atestační zkoušky," uvedla krajská mluvčí. Ale i v tomto případě si kraj klade požadavky.

Účastník vzdělávání se smlouvou zavazuje, že bude po ukončení specializačního vzdělávání a dosažení specializované způsobilosti jako lékař v oboru v Karlovarském kraji pracovat minimálně po dobu dvou let. „O příspěvky na vzdělávání mohou žádat akreditovaná zařízení pro letošní rok od 1. června do 15. července. Pro nové žadatele je vyčleněna na rok 2017 částka půl milionu korun," uzavřela krajská mluvčí.