Překvapilo vás to?

Čekal jsem alespoň diskuzi. A k návrhu na přejmenování Ostrovského mostu na Masarykův most hlasování neproběhlo vůbec. Je jasné, že prosazení návrhu změn uličních názvů je běh na dlouhou trať a záležitost trpělivého vysvětlování. Téma může způsobit i kontroverze a já jsem zamítnutí svého návrhu spíše očekával. Svým vystoupením jsem chtěl především sdělit některé skutečnosti a upozornit tak na nevhodnost či spornost některých názvů ulic a náměstí v našem městě.

Karlovy Vary už ale ulice jednou přejmenovaly. To nestačí?

Podle mého názoru došlo na začátku 90. let k přejmenování pouze nejkřiklavějších případů z komunistické éry, jako ulice Gottwaldova a podobně. A také proto, že informace o ostatních, méně nápadných hvězdách komunistického nebe tehdy nebyly všem k dispozici. Co věděla většina lidí o činnosti a životě například Václava Řezáče či Maxima Gorkého ze socialistických škol kromě toho, co povolila vládnoucí státostrana? V době, kdy chodili do školy, byl nezávislý historický výzkum komunistického režimu nemyslitelný a otevřeně se o něm v médiích samozřejmě nehovořilo.

Je skutečně nutná revize názvů ulic?

Je pravda, že některé uliční názvy pocházejí již z období před Únorem 1948, ulice Moskevská a Jaltská prokazatelně již z května roku 1945. Pro české občany, nadšené z čerstvě nabyté svobody, znamenala tehdy Moskva první velkou porážku nacistických pozemních vojsk. A co věděli o Jaltě a Jaltské konferenci? Snad, že zde velmoci přijaly Deklaraci o osvobozené Evropě, v níž se zavazovaly společně napomáhat evropským národům, aby demokratickými prostředky vyřešily své naléhavé problémy, a pomáhat jim v ustavení demokraticky zvolených vlád. Až teprve následné období ukázalo, co tato „pomoc" znamená ve Stalinově režii například v Polsku, Bulharsku, Rumunsku; u nás nátlak na nepřijetí Marshallova plánu, až později se pro nás Moskva stane pojmem nejen pro sovětské vítězství nad Němci roku 1945, ale i pro Moskevský protokol po sovětské okupaci roku 1968. Proto jsem ve svém vystoupení hovořil také o ohledech na city a vnímání domácích občanů i ostatních zahraničních návštěvníků. Úvahy o revizi a korekcích současných uličních názvů v našem městě jsou tak odůvodněné i v současné době.