Klíšťata přenášejí různá infekční onemocnění, včetně lymské boreliózy. Některá z nich mohou končit až úmrtím člověka. Jak se klíšťatům bránit?
„V našem regionu najdeme klíšťata od Poohří až do 1100 metrů nadmořské výšky. Lesní zvěř či různí hraboši je posunují stále výš. Vyskytují se hlavně tam, kde je vlhko," říká pozorovatel počasí z klimatologické stanice v Šindelové na Kraslicku Rudolf Kovařík. Podle něj je nejvyšší aktivita klíšťat hlavně v ranních hodinách. Přes den, kdy vyjde slunce, se jejich aktivita snižuje.

„Záleží také na místě, kde se pohybujeme. Na ploše 10 krát 10 metrů jich na kraji louky napočítáme v těchto dnech 6 až 8. Uprostřed lesa pak třeba jen jedno klíště," upřesnil Kovařík.

Typickým biotopem klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy a porosty křovin s bylinným patrem, zejména jejich okraje, dále porosty na okrajích vodních toků. Často se klíšťata vyskytují i v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně jich je v jehličnatých lesích, hlavně jsou-li bez podrostu, a v kamenitém prostředí s minimem porostu. V zemědělských kulturách se nevyskytují.

„Vzhledem ke specifickým nárokům na vlhkost prostředí nejsou klíšťata na otevřených, osluněných, suchých místech a také na rašeliništích a v trvale podmáčeném terénu.

S nadmořskou výškou sice velikost populace klíštěte klesá, nicméně na našem území byl jeho výskyt v posledních desetiletích zaznamenán i v horských polohách až na horní hranici lesa," potvrzují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

Zároveň doporučují, jak se bránit. Kromě očkování to jsou důkladné prohlídky. Stupně 9 a 10 jsou nejvyšším rizikem. Doporučení zní takto: Použití repelentu. Nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohyb pouze po zpevněných cestách. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.