Klíště se nikdy neodstraňuje holou rukou, vždy je třeba použít speciální kleštičky, nebo něco jiného, čím uchopíte tělíčko parazita. Často dochází k tomu, že pokud už se do oběti klíště zakousne, tak dotyčný neví, jak se škůdce zbavit. „Je nutné klíště šetrně odtrhnout a poté místo kousnutí přetřít dezinfekcí," poradila ředitelka Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Mária Slepičková.

Klíště by se nemělo ani vykrucovat. V případě, že po odstranění tělíčka zůstanou v ráně kusadla nebo nožičky, musí být také vytrženy. Pro člověka i pro zvíře se dá použít stejný dezinfekční přípravek, který má každý doma.

V případě, že nastanou jakékoliv komplikace, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou nebo veterinární pomoc.

Pokud se ukáže, že lidská oběť má lymskou boreliózu, je nezbytné zahájit léčbu antibiotiky. V případě klíšťové encefalitidy je léčebný postup o něco komplikovanější, vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění mozku a mozkových blan, musí být pacient hospitalizován v nemocnici. Následně nastává léčba, kdy musí být v klidu na lůžku, s podáváním vitamínů a tlumících prostředků. Lze ale využít příležitosti a nechat se proti klíšťové encefalitidě očkovat. Na tu vakcína pro člověka existuje. V současnosti existuje vakcína proti borelióze pouze pro psy, nikoliv pro člověka. Jedním z důvodů je i to, že v případě boreliózy se jedná o několik společných genů s rozdílným kódovým mechanismem, kdy není jednoduché najít účinnou vakcínu, která by pokryla všechny mutace.

Populace klíšťat na českém území se za poslední dva roky nezměnila. Klíšťata se už probudila a jsou aktivní. Ke spokojenosti jim stačí denní teploty kolem pěti stupňů. „V této době hledá klíště hostitele, aby mohlo přecházet z jedné vývojové fáze do druhé," informoval za Státní zdravotní ústav Bohumír Kříž.

Současné počasí klíšťatům nadmíru vyhovuje. Mají teplo a vlhko. Co ale rozhodně nemají ráda, je sucho. V těchto měsících se jim ale daří a mají vhodné podmínky pro hledání a napadání obětí. Zimu přežívají klíšťata bez větších problémů. Mají ve zvyku se zahrabat do hrabanky, kde přečkají chladné měsíce.

„Nemají ráda střídání mrazu a tání, to je jim velmi nepříjemné a může je to poškodit. Rozdíly teplot ale musí být velké. Poškození spočívá ve zpomalení jejich vývoje, nikoliv v úplné likvidaci," doplnil Bohumír Kříž.

V posledních letech, kdy proběhly průzkumy, se ukázalo, že klíšťata infikovaná encefalitidou jsou v populaci mezi půl až jedním procentem. Stávají se tedy výjimečnými, zatímco v globálnějším celorepublikovém hledisku je nakaženo deset až čtyřicet procent klíšťat boreliózou s tím, že kolem dvaceti procent klíšťat na Karlovarsku může být nakažených jedním ze čtyř druhů boreliózy.