Stavební práce se tu naplno rozjely v těchto dnech. Lidé se dočkají vyšší hrany nástupiště, bezbariérového přístupu k vlaku anebo zbrusu nového osvětlení. Práce tu potrvají až do podzimu roku 2019. Výrazného omezení se cestující však bát nemusí. Během stavebních prací budou totiž vlaky zajíždět ke zbylým dvěma nástupištím.

„Stavba řeší rekonstrukci kolejiště železniční stanice Cheb a úpravu nástupišť. Nově budou mít nástupiště výšku hrany 550 mm nad kolejnicí, tedy v úrovni podlahy železničního vozu,“ informoval mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiáš.

Všechna nástupiště budou mít bezbariérový přístup a budou nově osvětlena. Pod rekonstruovanými kolejemi, včetně nových výhybek, odborníci provedou rekonstrukci železničního spodku.

„V rámci stavby firma provede sanaci staničního podchodu. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce na železničním svršku bude rekonstruováno také zabezpečovací a sdělovací zařízení,“ popsal Marek Illiáš.

Největším přínosem pro cestující v tomto frekventovaném železničním uzlu bude zejména vybudování výtahů, prostřednictvím nichž se dostanou kamkoli bez bariér. „Všechna nástupiště budou v celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé a bezpečnostními a signálními pásy. Rekonstrukcí projde také jejich zastřešení a stávající podchod,“ poznamenal generální ředitel (SŽDC) Jiří Svoboda.

Stavba přinese výrazné zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení kultury cestování. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a vyšší spolehlivosti provozu budou mít za důsledek zatraktivnění osobní železniční dopravy a následné zvýšení počtu cestujících a tržeb. Nově vybudované výhybky dokonce získají elektronický ohřev a rychlost vlaků, které budou nádražím projíždět, se zvýší ze 60 na 80 km/h.

Mimo provoz je nyní první nástupiště, kde již odborná firma vytrhala koleje a odřízla i zastřešení tohoto nástupiště. Vlakové soupravy tak v těchto dnech míří pouze k druhému anebo třetímu nástupišti. Lidé si tak musí dát pozor na to, kde jejich vlak přesně stojí, protože se to během stavby bude měnit.

„Pokud se bude pracovat na opravě prvního nástupiště, budou se vlaky posílat na druhé nástupiště, pokud se bude pracovat na druhém, budou se posílat na třetí a podobně,“ podotkl Petr Kolář, náměstek ředitele Stavební správy západ pod Správou železniční dopravní cesty. „Pokud bude třeba, jsme schopni i vybudovat provizorní nástupiště, kam bychom pak cestující směrovali,“ dodal. Chebskou staniční budovu chce SŽDC opravit za tři roky a rekonstrukce vyjde zhruba na 100 milionů korun.