Správa železniční dopravní cesty totiž připravuje jeho kompletní opravu, která začne už letos v listopadu. Celkové náklady dosáhnou minimálně 550 milionů. Cestující se tu dočkají i moderních výtahů, které usnadní pohyb vozíčkářům.

Rekonstrukce se v této fázi dotkne pouze nástupišť a kolejišť. Samotná oprava staniční budovy přijde na řadu zřejmě o několik let později. „Předpokládaná cena za opravu je 550 milionů korun, ta skutečná vzejde z výběrového řízení. Největší výluky si rekonstrukce vyžádá v průběhu měsíce března v příštím roce. Termíny ještě včas upřesníme a budou také záviset na postupu stavebních prací,“ sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiáš. Výška hrany nástupiště bude 550 milimetrů nad temenem kolejnice, což umožní pohodlný nástup do vlaku i výstup.

„Nově bude stanice bezbariérová, o pohodlný přístup z podchodu na každé nástupiště zvláště se postarají výtahy. Pod rekonstruovanými kolejemi, včetně nových výhybek, provedeme rekonstrukci železničního spodku. V rámci stavby uskutečníme sanaci mostu v kilometru 454,545 staniční podchod,“ vyjmenoval Marek Illiáš. „Vzhledem k rozsahu rekonstrukce na železničním svršku bude rekonstruováno staniční zabezpečovací a sdělovací zařízení a také osvětlení nástupišť,“ poznamenal mluvčí Illiáš. Poté, co se dokončí oprava kolejišť a nástupišť na chebském nádraží, začne se s opravou samotné staniční budovy. Ta vyjde ještě na další miliony. „Opravu stanice Cheb plánujeme v roce 2022 nákladem zhruba 150 milionů korun. Budova projde celkovou rekonstrukcí se zateplením obvodového pláště. Po rekonstrukci bude také zcela bezbariérová,“ dodal Marek Illiáš.

Současná podoba nádraží vznikla v roce 1962 podle návrhu architekta Josefa Dandy.