Budova, kdysi perla karlovarské balneologie, totiž chátrala dvacet let a snaha hejtmanství o opravu této národní kulturní památky vždy ztroskotala. Nebyly peníze, pak ani chuť s obnovou pohnout, a objekt lázní z dílny vídeňských architektů Fellnera a Helmera už měl namále. Bývalé vedení kraje v čele s hnutím ANO tak dokázalo téměř nemožné. Připravit projekt a opravu Císařských lázní za 828 milionů začít. Nyní je ale kvůli lázním v kraji znovu rušno.

Jádro sporu: střecha

Vše začalo informací hejtmana Petra Kulhánka (STAN), že současné vedení hejtmanství původní projekt upraví. „Střecha nebude prosklená, ale plná a koncertní sál určený především pro potřeby Karlovarského symfonického orchestru (KSO), který má být po dokončené opravě lázní do budovy včleněn, tak bude v interiéru, nikoliv exteriéru,“ uvedl Kulhánek. Zda se oprava prodraží či se termín dokončení revitalizace lázní, předpokládaný na rok 2023, prodlouží, bude podle hejtmana kraj vědět, až bude projekt upraven. Ale také zdůraznil, že vše probíhá za konzultací s památkáři a ve shodě s Karlovými Vary, které instalaci víceúčelového sálu hradí.

Nic neměňte, žádá ANO

Proti tomuto záměru se ale ostře ohradila právě bývalá hejtmanka a současná krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Zastavovat probíhající rekonstrukci vnímáme jako velmi nezodpovědný postup. Karlovarský kraj má navíc s Karlovými Vary uzavřené závazné memorandum, a případné změny v rekonstrukci tak musí schvalovat zastupitelstvo,“ zdůrazňuje exhejtmanka. Podle informací primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) město už dokončilo projektovou dokumentaci ke koncertnímu sálu, který má být vestavěn do atria, a to podle původního projektu. „Vedení Karlových Varů tedy se žádnými zásahy do projektu nepočítá a nepožaduje je. Na možnosti změny projektu jsme se sice krajského úřadu dotazovali, ale v žádném případě na nich netrváme. Zvláště když jde o možné komplikace nejen týkající se ohrožení státní dotace a zpoždění stavby,“ uvádí primátorka.

Jana Mračková Vildumetzová tak žádá kraj o přehodnocení změn, protože podle ní mohou mít velmi negativní následky. „A to porušení zákona o veřejných zakázkách i vrácení dotace 400 milionů korun, které jsme na opravu lázní získali, včetně stoprocentního penále. Zároveň jako kraj riskujeme vícenáklady, které si bude účtovat zhotovitel,“ varuje zastupitelka a žádá o revokaci usnesení krajské rady, která změnu projektu odsouhlasila. „V krajním případě jsme připraveni se obrátit na Ministerstvo vnitra, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, ministerstvo kultury i financí, na Národní památkový ústav a další instituce,“ zdůraznila exhejtmanka.

Kraj kritiku odmítá

Současné vedení kraje ale její výtky i rizika odmítá a tvrdí, že při takto náročné revitalizaci národní kulturní památky běžně dochází k mnoha dílčím změnám a zpřesněním projektu. „Cílem je maximálně hospodárné, efektivní a účelné provedení stavby. Právě s ohledem na účelnost stavby se vedení kraje v součinnosti s Karlovými Vary a dle memoranda rozhodlo provést dílčí změny v projektové dokumentaci. Cílem je rozšíření využitelnosti atria budovy lázní po celý rok, bez ohledu na klimatické podmínky,“ uvedl hejtman Kulhánek. A dodal, že kraj se k tomu rozhodl po konzultacích s autorem projektu, architektem Petrem Hájkem. „Vestavbou koncertního sálu do budovy Císařských lázní dojde ke zvýšení tepelného komfortu, lepšímu odhlučnění a snížení ekonomické náročnosti provozu. Budou tím ušetřeny nemalé finanční prostředky Karlových Varů,“ uvedl Kulhánek. Podle něj není namístě ani obava o prodloužení opravy budovy, neboť při poskytnutí dotace ani v soutěži na výběr dodavatele nebyl stanoven pevný termín ukončení akce.

„Jsme přesvědčeni, že tímto vrátíme obyvatelům kraje plně zrekonstruovanou národní kulturní památku s výrazně širšími možnostmi využití víceúčelového sálu a současně zde KSO získá své působiště vynikajících parametrů,“ dodal hejtman. Změny jsou podle něj zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. „Každá změna podléhá vždy schválení ze strany poskytovatele dotace, tedy Ministerstva kultury, které si vždy vyžádá stanovisko Ministerstva financí. Veškeré kroky tak plně odpovídají platné legislativě,“ odmítl kritiku od hnutí ANO Kulhánek.

Spor eskaluje

Hejtmanovy argumenty ale hnutí ANO tvrdě napadlo.

„Je neuvěřitelné, že si jako hejtman dovolíte zaslat všem zastupitelům zkreslené, neúplné, a v některých pasážích dokonce lživé informace o rekonstrukci Císařských lázní. Námi požadovaná revokace usnesení krajské rady a urychlené obnovení pozastavených stavebních prací i striktní dodržování schváleného postupu a termínů se neopírají o žádné domněnky, ale o fakta. Ministerstvo kultury dosud nemá od kraje žádnou informaci o pozastavení prací a připravovaných změnách v projektu,“ ostře se ohradila exhejtmanka.
Podle hejtmana Kulhánka ale veškeré kroky, které kraj činí při přípravě zakomponování koncertního sálu do projektu, provádí zcela transparentně, s cílem nalézt optimální řešení pro celou budovu. „Ministerstvo kultury se logicky vyjádří až ke konkrétnímu návrhu změny a úpravě rozpočtu. Případně i návrhu změny dokumentace. Do té doby jsou pozastavené některé práce, kterých by se změny mohly dotknout. Stavba tedy nebyla ani pozastavena, ani přerušena, což potvrdil i hlavní stavbyvedoucí celé akce,“ zdůraznil hejtman.

Oficiální stanovisko vedení města k situaci kolem přípravy vestavby sálu do Císařských lázní najdete ZDE.