Ještě před otevřením je informovala členka komise o tom, jak mají uvnitř budovy postupovat. Upozornila je zejména na zakrytá ústa a nos a dvoumetrové rozestupy. Na několika místech byly dezinfekční prostředky a každý z nich dostal roušku. I ti, kteří měli svou.

„Kvůli rozestupům se tvoří fronty, nedá se nic dělat. Chtěli jsme brzo, abychom měli odvoleno. Roušky na ústech k tomu patří, ale nejsem jejich příznivcem,“ řekl Ladislav Petr, který volil ve čtvrtém volebním okrsku v Kraslicích. V Přebuzi na Sokolovsku, městě s nejmenším počtem obyvatel, už hodinu po otevření volební místnosti přišlo 10 voličů z celkových 61.

Také na Karlovarsku byl zájem o volby kolem 15. hodiny velmi dobrý. V některých okrscích dokonce hlásili dvanáctiprocentní účast. „Ze 731 voličů už tu bylo přes 40 lidí. Ale Tašovičtí jsou vždy vzorní, k volbám chodí,“ konstatovala zapisovatelka Dana Fořtová. Podobně na tom ale byli v Březové, Kolové či na Základní škole v Libušině ulici v Karlových Varech. „Účast je zatím velmi dobrá. Chodí hlavně starší lidé,“ uvedla komisařka Jitka Gruberová z Březové.

Právě tam si ale členky komise vůbec nenasadily ochranné rukavice. „Nedaly bychom to v nich celou tu dobu,“ řekla jedna z nich. Také do volební místnosti na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech hned po otevření zamířili první voliči. „Účast jsme zatím nepočítali, ale lidi chodí,“ uvedla zapisovatelka Jana Burdová. To v mateřské škole v Sedleci se podle zapisovatele Zdeňka Uhlíka dveře netrhnou. „Máme aktivní obyvatele,“ zdůvodnil hojnou účast po otevření volební místnosti.

I v chebském volebním okrsku číslo 27, v hasičské zbrojnici v Chebu – Hájích, se hned po začátku voleb tvořily fronty. Mohli za to především nepřipravení voliči, kteří si teprve ve volební místnosti připravovali hlasovací lístky za plentou. S tím, že do volební místnosti mohl jen omezený počet lidí, tak museli ostatní počkat, než volič lístky správně rozdělí a vhodí do urny. Navíc museli lidé dodržovat dvoumetrové rozestupy, takže za chvíli se na chodbu hasičské zbrojnice už lidé nevešli, a zbytek tak musel čekat venku.

Podle údajů z jiných volebních komisí lidé k volbám chodí, ale účast oproti jiným volbám je zatím nižší. To potvrdil například zapisovatel Vlastislav Slíž z volební komise v Obecní knihovně v Mezirolí