Z původních 850 tisíc korun slevilo město na nejnižší finanční nabídku ve výši 420 tisíc korun. „Snažíme se maximálně vyjít vstříc podnikatelům ve městě. Proto jsme přišli s cenou 30 tisíc za rok pro jeden kočár, což je oněch 420 tisíc korun," vysvětlil náměstek Čestmír Bruštík (ANO). A dodal, že přesunem kočárů od hlavní pošty se město snaží eliminovat negativní dopady stání koní u pošty, což je v letních měsících především zápach moči. Uleví si i koně, kteří budou v létě méně vystaveni horkým slunečním paprskům.

Kompletní výdaje na vybudování nového stanoviště u Alžbětiných lázní město odhaduje na padesát tisíc korun. „Zatím je cena orientační. Bude třeba vykácet pět stromů, které nahradí nová výsadba, a určitou částku si vyžádají bezpečnostní opatření, především ochrana úseků u zábraradlí, aby se koně nezranili," vysvětlil náměstek Bruštík.

Pravidla pro kočárovou dopravu vě městě, která už rada schválila, zůstávají v platnosti. Nájemce je povinen zajistit, aby stanoviště fiakrů bylo obsluhováno kočárovými povozy, které jsou v souladu s technickými předpisy, a za jejichž technický stav nese plnou zodpovědnost. Důraz klade město i na úklid. Řádně označené kočárové povozy budou vybaveny nádobou na napájení koně a příručním lapačem trusu. Při znečištění koňskou močí bude proveden splach komunikace.