Začala přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory ve Staré Roli. Během dvou let se kapacita objektu zvýší z jednadvaceti lůžek na jednašedesát. Akce si vyžádá celkové náklady kolem 80,2 milionu korun.

V příštích měsících zpestří dny seniorům dělníci, kteří začnou pracovat na stavbě a poté i na rekonstrukci současné budovy. „Součástí projektu je nové křídlo na severozápadní straně objektu, přístavba kuchyně a zázemí na zadní straně stávající budovy. Dále vybudování nezbytných komunikací, zpevnění ploch, úprava zeleně, protipovodňová opatření a v neposlední řadě komplexní rekonstrukce kuchyně,“ uvedl náměstek primátora Michal Riško.

Původní budova stojí v zahradě a zeleň bude zachována i nadále. „Architektonické řešení přístavby respektuje stávající kvalitní kompozici prostorového řešení areálu dům v zahradě. Objekt přístavby bude umístěn na pozemek tak, aby nepopíral dominantní roli stávajícího objektu. V areálu o rozloze téměř jednoho hektaru bude urbanizována jeho levá část. Zatímco pravá zůstane nezastavěná pro potřeby klidového parku.

Přístavba svou zaoblenou formou citlivě reaguje na okolí, kde nedochází ke konfrontaci se stávající zástavbou. V parkové části areálu vzniknou klidové ostrůvky pro uživatele domu a jejich návštěvy,“ informuje náměstek primátora Čestmír Bruštík.

Ve výběrovém řízení soutěžilo deset nabídek stavebních firem. Vítězem se stala společnost PSG Construction s nejnižší cenovou nabídkou 80 211 300 korun. Kompletní stavba včetně veškerých úprav by měla být dokončena v březnu 2019. V příštím roce bude vidět největší posun, jelikož by mělo být na podzim dostavěno nové křídlo.

Město Karlovy Vary jedná s krajem o zařazení nové kapacity do krajského systému sociálních služeb. „Existuje již takový příslib už z dřívějška a současný krajský radní pro sociální oblast Petr Kubis o něm ví,“ dodává Riško.

Přístavba pomůže alespoň zčásti vyřešit problém s nedostatkem míst v podobných zařízeních. Rekonstrukce zajistí příjemnější prostory pro personál i obyvatele domova.