Obyvatelé čtvrtě se tak daleko rychleji dostanou do centra města a zpět ke svým domovům. Oprava je provizorní a životnost můstku odhaduje vedení města zhruba na pět let, pak bude třeba vybudovat lávku úplně novou. Oprava vyšla na pět milionů korun. „Rozsah oprav byl stanoven na základě odborné prohlídky mostním specialistou na ocelové konstrukce, který byl zároveň i dodavatelem projektové dokumentace zpracované už na jaře 2018,“ sdělila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

V rámci opravy vyměnili dělníci části nosné konstrukce, ztužidel a dalších ocelových prvků, které byly velmi oslabeny dlouhotrvající korozí. „Pro zajištění stability byla doplněna i nová příhradová ztužidla mostovky a doplněna ztužidla stojek. Následně byla celá konstrukce očištěna a nastříkána protikorozním nátěrem v červené barvě,“ konstatoval chebský místostarosta Jiří Černý. Kvůli snížení zatížení lávky byla její šířka zúžena.

„Z důvodu snížení takzvaného užitného zatížení lávky byl zúžen průchozí profil posunutím zábradlí o 0,5 metru z každé strany na průchozí šířku 1,5 metru. Pro odlehčení nosné konstrukce byl oboustranně odstraněn i asfaltový kryt mostovky,“ popsal chebský místostarosta.

Do konce měsíce dubna dokončí stavební firma finální nátěr bezpečnostních zábran v návaznosti na klimatické podmínky.

„Práce pokračovaly ve třech etapách, kdy nejnáročnější byla především oprava střední části lávky, která musela být prováděna při výlukách trakčního a kolejového vedení během listopadu,“ upřesnila chebská tisková mluvčí.

Vzhledem k tomu, že současně probíhaly výluky i celého nádraží v rámci opravy budovy nádraží, město ušetřilo za výluky včetně zajištění kvalifikovaného dozoru a techniky Správy železniční dopravní cesty v řádech statisíců.

„Jediná nevýhoda to byla pro zhotovitelskou firmu, protože práce na lávce musely probíhat v noci jen čtyři až pět hodin. Toto bylo největší úskalí celé opravy a znamenalo znatelné časové zdržení,“ konstatoval Jiří Černý.