Akce s účastí Karlovarského a Plzeňského kraje, Saska a Bavorska připomněla některé významné úspěchy i nedostatky tohoto období v oblastech školství a vzdělávání, dopravy, zaměstnanosti a dalších odvětvích. Za cíl si kladla především přimět účastníky z příhraničních regionů k mnohem častějšímu setkávání a rovněž k těsnější spolupráci, vedoucí poté ke vzájemnému partnerství.

„Ačkoliv Karlovarský a Plzeňský kraj spolu se Saskem a Bavorskem leží na okraji, rozhodně nejsou žádnou okrajovou zónou. Naopak leží v centru zájmu investorů a veškerých investic," uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil. „Je proto nutné dále pokračovat směrem k přeshraniční spolupráci. Regiony by měly společně plánovat, a to nejen v oblasti dopravy, ale i například vzdělávání, životního prostředí nebo územního plánování. Právě tady se mohou zástupci těchto oborů a regionů setkat, seznámit a nastínit společnou cestu vedoucí k partnerství," objasnil Navrátil hlavní myšlenku konference.

V její úvodní části tak Navrátil osobně připomněl úspěšné projekty regionálního rozvoje v Karlovarském kraji financované ze zdrojů EU. Důležitým tématem byla i Západočeská univerzita v Plzni. Její prorektor Josef Basl zdůraznil nutnost rozvoje aplikované vědy a výzkumu v západních Čechách. „Univerzita dělá maximum pro to, aby v této věci odehrála co největší roli. V letech 2014 a 2015 plánuje otevírat dvě nová výzkumná centra, snaží se produkovat absolventy s maximální uplatnitelností. Kromě vzdělávání je ale také nutné vést soustavnou spolupráci s podniky," upozornil Basl. Podle něj je společenskou povinností univerzity tímto způsobem „vracet" peníze, které do ní vkládají daňoví poplatníci.

Mezi diskutované problémy patřilo i související téma návratu vzdělaných mladých lidí do západočeských krajů. „Řešení musíme hledat v zahraničí, kde se do regionů talentované lidi vracet daří. Klíčem je promyšlený systém stipendií a spolupráce s firmami už v průběhu studia. Jinde se osvědčilo zvát do regionu špičkové vědce, které mladí pak s oblibou následují," myslí si Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání. Ředitel Krajského centra osobní dopravy Vladimír Omelka měl zase co říct k rozvoji železniční dopravy. Vyzdvihl především výstavbu koridoru Bohumín-Praha-Plzeň-Cheb, který podle něj významně zkrátil dobu osobní i nákladní dopravy. „Bude sem teď dvakrát denně zajíždět Pendolino. Od roku 2008 to znamená zkrácení jízdní doby na trase o téměř 70 minut," poznamenal Omelka.

V duchu prezentací pod taktovkou renomovaných odborníků se nesla konference i v průběhu odpoledne. Promluvil i ředitel ISŠTE Pavel Janus, tlumočeno bylo vystoupení přednášejících z Německa. „Doufáme tedy, že se podaří navázat kontakty a vytvořit síť subjektů pro užší spolupráci ve všech potřebných oblastech. Tak zajímavé a pestré regiony by bylo škoda nadále nerozvíjet," uzavřel Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.