„Výstavu s názvem České korunovační klenoty na dosah tvoří kromě hlavního exponátu také další zajímavé předměty připomínající dobu vlády Karla IV.," uvedl pořadatel unikátní výstavy Petr Lukas. Jsou to například kopie středověkých zbraní, volné repliky oděvů a obuvi nebo 3D model hradu Karlštejn. Expozici doplňují interaktivní prvky.

„Autorem replik korunovačních klenotů je Jiří Urban, jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků. Tato legenda mezi šperkaři realizovala šperky třeba pro anglickou královnu Alžbětu II., papeže Jana Pavla II. nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské. Práce na korunovačních klenotech trvala stovky hodin a podíleli se na ní i špičkoví slovenští šperkaři, manželé Cepkovi. Detaily postupů výroby tohoto unikátu zachycuje doprovodné video," dodal Lukas.