Kostel je jednou z nejstarších sakrálních staveb na Chebsku. Obec jej v roce 2008 převzala od církve jako zchátralou stavbu a za podpory místních obyvatel, kteří se pro změnu vlastnictví vyslovili v referendu, začala objekt opravovat.

„Po statickém zajištění věže, odvodnění, opravě omítek, vstupních dveří, vitrážových oken a věžních hodin následovalo zabezpečení a oprava dřevěné kruchty, doplnění zastropení a restaurátorská obnova výmalby kostela," uvedla Inka Ratajová z Národního památkového ústavu.

Obci se povedlo i dochovat mobiliář včetně oltářního obrazu svaté Kateřiny, byl restaurátorsky očištěn a konzervován. Práce na obnově skončily v roce 2013 položením nové dlažby a doplněním kostelních lavic.

„Po letech chátrání a nedostatečné údržby tak prošel kostel svaté Kateřiny díky úsilí obyvatel obce v poměrně krátké době celkovou obnovou, která tuto významnou součást souboru středověkých sakrálních staveb na severozápadě Čech zachránila pro budoucí generace," doplnila. V roce 2013 se navíc archeologům podařilo v této sakrální stavbě najít část středověké podoby. Narazili na ni v průběhu poslední rekonstrukce tohoto kostela. Mimo to na místě našli i soubor sedmnácti mincí ze 17. až 19. století. „Po začištění odhalené plochy lodi jsme narazili na pozůstatky kamenné zdi, která spojuje jižní a severní stěnu kostela," uvedl archeolog Filip Prekop.