A to kvůli obměně členů v této nadaci, která je pořadatelem mezinárodního filmového festivalu. Exhejtmana Josefa Novotného, jemuž ve správní radě nadace vypršel pětiletý mandát, nahradí náměstek karlovarského primátora Čestmír Bruštík (nez.). Místo si však nárokuje Karlovarský kraj.

Hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) změny v nadaci bez konzultace s Karlovarským krajem odsoudila. „Považuji to za velmi nekorektní a ani trochu se mi nelíbí, co se děje za zády Karlovarského kraje. Kraj na zabezpečení festivalu vynakládá nemalé finanční prostředky. Jsme partnerem festivalu a tak jako v loňském roce i letos na jeho konání dáme velkou sumu peněz. Musíme mít kontrolu nad tím, jak se s financemi nakládá, zda se využívají efektivně, účelně a hospodárně. Oslovila jsem proto primátora Petra Kulhánka dopisem s tím, že vedení kraje požaduje, aby se členkou správní rady stala náměstkyně pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová (ANO),“ zdůraznila hejtmanka Vildumetzová.

Vloni poskytl kraj festivalu dotaci osm milionů korun a stejnou sumu MFF obdržel i od Karlových Varů. Rozpočet MFF se každoročně pohybuje kolem 130 milionů korun a právě Nadace Film Festival je nejen zřizovatelem festivalu, ale kontroluje i jeho hospodaření.

Novým členem správní rady nadace se má Čestmír Bruštík stát na zasedání 28. března. Do té doby chce hejtmanka vyjednat, aby kraj byl zastoupen i ve správní radě nadace, protože nyní mu zbylo zastoupení pouze v dozorčí radě.
Náměstkyně Daniela Seifertová má podle hejtmanky ve své gesci veškeré aktivity související s partnerstvím Karlovarského kraje a MFF, řídí a zaštiťuje činnosti týkající se akcí kraje během festivalu a je odpovědná za prezentaci festivalového dění pro občany v celém regionu. „Proto považuji za zcela smysluplné, aby byla členkou správní rady nadace právě ona,“ dodala hejtmanka. Jenomže členy Nadace Film Festival jsou Karlovy Vary s Grandhotelem Pupp. Karlovarský kraj o vstupu sice jednal, ale do nadace zatím nevstoupil. „Po krajských volbách jsem o všem hejtmanku informoval, protože vstup kraje do nadace město podporovalo. Začátkem ledna jsem také všechny informace k nadaci i o možném angažmá kraje hejtmance poslal. Poděkovala mi za ně a od té doby, tedy za 15 měsíců, se už nikdo z vedení kraje o nadaci nezajímal,“ odmítl kritiku Jany Vildumetzové primátor Kulhánek. Podle něj do orgánů nadace MFF jmenuje každý ze zřizovatelů, tedy Karlovy Vary a Grandhotel Pupp, po třech členech a Karlovy Vary jako zřizovatel navrhly za Josefa Novotného svého zástupce. „Nemyslím si, že jsme udělali cokoliv nekorektního. Pouze jsme po více než ročním nezájmu kraje splnili naši povinnost,“ zdůraznil primátor. Podle všeho toto je ale ten nejmenší problém, který kolem MFF krouží. Festival se bude muset vyrovnat s tím, že ČEZ, jeden z jeho hlavních sponzorů, po 16 letech odstoupil od smlouvy, a MFF tak bude v rozpočtu chybět minimálně 15 milionů. „Ukončení smlouvy ze strany generálního partnera pouhé čtyři měsíce před začátkem 53. ročníku pro nás jako organizátory představuje komplikaci především z časového hlediska. Věříme však, že najdeme způsob, jak tuto situaci zvládnout,“ uvedl prezident MFF Jiří Bartoška.

Členové Nadace Film Festival

Správní rada:

Předseda správní rady: Petr Kulhánek
Místopředseda správní rady: Vlastimil Argman
Členové: Markéta Wernerová, Josef Novotný (končí mu pětiletý mandát, navržen Čestmír Bruštík), Andrea Pfeffer-Ferklová
Jan Hřebejk

Dozorčí rada:

Předseda: Jan Samec
Členové dozorčí rady: Jiří Neumann, Čestmír Bruštík (odstupuje, navržen Michal Riško), Tomáš Hybner, Martin Havel, Martin Tomeš